Staň sa členom SZKC využívaj všetky výhody členstva! Zľavy na nákup zariadení, špeciálne ponuky, akcie, prednášky, semináre, školenia a iné.

Ako sa stať členom SZKC

V Slovenskom zväze kuchárov a cukrárov sú možné tieto formy členstva:

Riadni členovia

  • riadnymi členmi sa môžu stať: každý občan SR, ktorý súhlasí so stanovami Zväzu, je starší ako 18 rokov, vyučený v odbore kuchár alebo cukrár, absolventi odborných škôl s gastronomickým zameraním ( klub juniorov : od 15 – 29 rokov )

členský poplatok riadneho člena: 4 € zápisné + 20 € ročne

členský poplatok juniora (školopovinného): 4 € zápisné + 5 € ročne

členský poplatok pre dôchodcu: 4 € zápisné + 5 € ročne

Pridružení členovia

  • pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so Zväzom a jeho členmi. Ďalej nezávislá fyzická osoba – občan – priateľ a propagátor gastronómie bez odborného vzdelania (zahraničný podnikateľ, dodávatelia, banky, poisťovne a pod.)

členský poplatok pridruženého člena – fyzická osoba: 4 € zápisné + 20 € ročne

členský poplatok pridruženého člena – právnická osoba: 4 € zápisné + 70 € ročne

Kolektívni členovia

  • kolektívnym členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so Zväzom a jeho členmi (napr. združenia cestovného ruchu, odborné školy a vzdelávacie inštitúcie, zahraničný subjekt

členský poplatok kolektívneho člena – firma: 4 € zápisné + 70 € ročne

členský poplatok kolektívneho člena – kolektív školy: 4 € zápisné + 35 € ročne

Čestní členovia

  • čestné členstvo sa môže udeliť významnej osobe, ktorá má mimoriadne zásluhy

Registrácia

Pre registráciu vyplňte náš jednoduchý on-line formulár

alebo


Platba

Platby za zápis a každoročné členské realizujte formou bankového prevodu na účet klubu do ktorého patríte.

V prípade otázok nám neváhajte napísať na szkc@szkc.sk