Najkrajšia torta Slovenska 2018

Najkrajšia torta Slovenska 2018

Podmienky súťaže:
Súťažiaci pripravia a prinesú tortu s hmotnosťou od 3 kg maximálne do 10 kg. Z toho istého materiálu pripravia aj 2 malé kusy zákuskov (rez, dezert do hmotnosti 50g / kus) pre hodnotenie chuti.
Príležitosť: ľubovoľná, fantázii sa medze nekladú.

Súťažné kategórie:
K/1 – senior
K/2 – junior – do 21 rokov
K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty
K/4 – špeciálna kategória – torty drip, nahé, raw

Suroviny si súťažiaci hradí sám – výrobok je vlastníctvom súťažiaceho.

Čo sa bude hodnotiť?
Originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, dodržanie časového limitu, čistota – dodržiavanie hygienických zásad, prezentácia. Každý súťažný výrobok musí mať stručný písomný popis. Je zakázané používať nejedlé časti a polystyrénové podstavce. Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak, aby boli hygienicky vyhovujúce, nie zapichnuté do torty!!!
Torty budú hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS.

Kde a ako sa prihlásiť?
Prihlášky môžete zasielať poštou, e-mailom, alebo sa prihlásiť telefonicky
Adresa školy s označením súťaže „ Najkrajšia torta Slovenska“
Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1.mája 1264 , Púchov „ Klub cukrárov“
e- mailová adresa: zaukolcovaj@gmail.com
informácie: www.szkc.sk, www.tortyodmamy.sk , t-fornax – www.peceniehrou.sk
telefonický kontakt: Mgr. Jozefína Zaukolcová, 042 4631 365, 0908 433 839

Miesto konania: Divadlo v Púchove , Hoenningovo námestie 2002

Čas výstavy: súťažné exponáty je potrebné vystaviť 11.10.2018 v čase medzi 10:00 – 18:00h.
Štartovné: vrátene DPH
Člen SZKC – 5,00 €
Nečlen SZKC – 10,- €
Platba priamo na mieste – ráno pri prezentácii alebo podľa dohody prevodom na číslo účtu Klubu cukrárov.
Obed: Školská jedáleň 3,50 € – Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1. Mája 1264 Púchov
Prezentácia účastníkov a inštalácia súťažných prác – od 7.30 do 10,00 hod. v budove Divadla v Púchove, Štefánikova ulica, podľa inštrukcií priamo na mieste.
Otvorenie súťaže 10,00 – 10,20 hod
Hodnotenie odbornou porotou 10.20 – 12.00 hod

Uzávierka prihlášok je 8.10.2018 ( pondelok )

Príloha na stiahnutie: Najkrajsia torta Slovenska 2018 – Prihlaska

Slovenčina Slovenčina English English