Národný tím

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov

Národný tím kuchárov a cukrárov pracuje pod záštitou Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, ktorého cieľom je vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre podporu a rozvoj gastronómie.

Členovia národného tímu kuchárov a cukrárov sú vybraní z najlepších odborníkov vo svojom odbore. Do tímu boli vybraní na základe svojich odborných znalosti a zručností, ktoré preukázali v praxi. Členmi tímu sú kuchári a cukrári pôsobiaci v regionálnych a odborných kluboch SZKC.

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov SZKC s veľkým úspechom pravidelne reprezentuje slovenskú gastronómiu i SZKC na medzinárodných kuchárskych a cukrárskych súťažiach Svetový kulinársky pohár „WORLD Cullinary CUP“ – Expogast Luxemburg a „IKA Erfurt“ – Olympiáda kuchárov.

História národného tmu SZKC sa začala písať v roku 2000, kedy po prvý krát sa Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov SZKC zúčastnil na medzinárodnej súťaži „ Olympiáda kuchárov a cukrárov IKA 2000“ v Erfurte.

Výsledky doterajšieho pôsobenia národného tímu:

 • 2000 IKA Erfurt diplom za účasť
 • 2002 Expogast strieborná medaila
 • 2004 IKA Erfurt 3 bronzové medaily
 • 2006 Expogast bronzová medaila
 • 2008 IKA Erfurt 3 bronzové medaily
 • 2010 Expogast 2 strieborné medaily
 • 2012 IKA Erfurt bronzová medaila
 • 2014 Expogast Luxemburg, 2 bronzové medaily
 • 2016 IKA Erfurt, bronzová medaila

V súčasnosti sa na účasť na Svetový kulinársky pohár EXPOOGAST Luxemburg 2018 pripravuje Slovenský národný tím v tomto zložení:

 • Branislav Križan, kapitán tímu – šéfkuchár Hotel Matyšák *** Bratislava
 • Marek Ort, kuchár – šéfkuchár reštaurácia Reduta Bratislava
 • Marek Gajdoš, kuchár – MOV SOŠ obchodu a služieb SDH3 Prešov
 • Gabriel Kocák, kuchár náhradník – šékuchár a majiteľ reštaurácie Cullinárium St. Smokovec
 • Jozef Hromják,  kuchár – šéfkuchár Bidvest Slovakia
 • Jozefína Zaukolcová, cukrárka – MOV SOU obchodu a služieb Púchov
 • Peter Kara, kuchár náhradník – zást. šéfkuchára Hotel Matyšák *** Bratislava
 • František Krankota, kuchár náhradník – MOV SOŠ obchodu a služieb SDH3 Prešov
 • Michal Baniar, cukrár náhradník – šéfcukrár fy AZ Agentúra – Gerardin Púchov
 • Ivan Vozár manažér tímu

Slovenský národný juniorský tím kuchárov a cukrárov

Historicky po prvý krát sa na Svetovom kulinárskom pohári „World Culinary CUP Expogast Luxemburg 2018 premiérovo predstaví aj Slovenský národný juniorský tím kuchárov a cukrárov.

Slovenský národní juniorský tím kuchárov a cukrárov pracuje pod záštitou SZKC , ktorého cieľom je vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre podporu a rozvoj modernej gastronómie.

Členovia tímu sú vybraní z najlepších a v tuzemských i zahraničných súťažiach mladých ľudí – juniorov do 21 rokov, kde získali popredné medailové umiestnenia.

Do svetového ringu mladých kuchárov a cukrárov za Slovensko nastúpia v tomto zložení:

• Daniel Melicherik, kapitán tímu

Kuchári:
• Ladislav Samuel Veselský, Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
• Matej Granec, Penzión Ranč Šenkvice
• Erika Rajtuková, SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota
• Petra Furmanová, SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec
• Marek Baksa (náhradník), Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
• Dávid Ruml (náhradník), SOŠ spoloč. stravov. Žilina

Cukrári:
• Alena Pažitná, SOŠ obchodu a služieb Púchov
• Kristína Bačíková (náhrad.), SOŠ hotel. Služieb a obchodu Zvolen
• Mgr. Jozef Baránek, manažér tímu

Slovenčina Slovenčina English English