Výkonný výbor SZKC

Vojto Artz

prezident SZKC

+421 905 537 995

szkc@szkc.sk

krizan

Branislav Križan

prvý viceprezident SZKC

+421 905 744 502

szkc@szkc.sk

gajdos

Vladimír Lokšík

viceprezident SZKC pre oblasť vzdelávania a súťaží

+421 902 135 935

vladocook@gmail.com


Duzekova

Ing. Zuzana Dúžeková

generálna tajomníčka

+421 903 217 212

 szkc@szkc.sk


melicherik

Daniel Melicherik


predseda Bratislavského klubu SZKC

selesi

Karol Sklenár

predseda Tatranského klubu SZKC

kristof

Mgr. Peter Krištof

predseda Prešovského klubu SZKC

jozefina

Jozefína Zaukolcová

predsedníčka Klubu Cukrárov SZKC

psak

Marián Pšak

predseda Košického klubu SZKC

busovsky

Milan Bušovský

predseda Žilinského klubu SZKC

Richard Cisár

predseda Banskobystrického klubu SZKC

Mgr. Jozef Baránek

predseda JUNIOR klubu SZKC

hromjak

Jozef Hromják

predseda klubu Národný tím kuchárov a cukrárov SZKC


Ďalší členovia výkonného výboru SZKC:

  • Miroslav Gemzický
  • Roman Pekný
  • František Plavý
  • Mgr. Marek Gajdoš
  • Milan Poloha
  • Ing. Michal Šenitko
  • Mgr. Ján Košťálik

Revízna komisia:

  • Ivan Vozár – predseda
  • Anna Vitteková
  • Bc. Dušan Bidleň
Slovenčina Slovenčina English English