Staň sa členom SZKC využívaj všetky výhody členstva! Zľavy na nákup zariadení, špeciálne ponuky, akcie, prednášky, semináre, školenia a iné.

Výkonný výbor SZKC

Vojto Artz

prezident SZKC

+421 905 537 995

szkc@szkc.sk

krizan

Branislav Križan

prvý viceprezident SZKC

+421 905 744 502

szkc@szkc.sk

gajdos

Vladimír Lokšík

viceprezident SZKC pre oblasť vzdelávania a súťaží

+421 911 696 206

loksik@hoteldiplomat.sk


Duzekova

Ing. Zuzana Dúžeková

generálna tajomníčka

+421 903 217 212

 szkc@szkc.sk


melicherik

Daniel Melicherik


predseda Bratislavského klubu SZKC

selesi

Karol Sklenár

predseda Tatranského klubu SZKC

kopcak

Ivan Kopčák

predseda Prešovského klubu SZKC

jozefina

Jozefína Zaukolcová

predsedníčka Klubu Cukrárov SZKC

simko

Marián Miščík


predseda Košického klubu SZKC

busovsky

Milan Bušovský

predseda Žilinského klubu SZKC

Richard Cisár

predseda Banskobystrického klubu SZKC

Mgr. Jozef Baránek

predseda JUNIOR klubu SZKC


Ďalší členovia výkonného výboru SZKC:

 • Miroslav Gemzický
 • Roman Pekný
 • František Plavý
 • Richard Císar
 • Milan Poloha
 • Ing. Michal Šenitko
 • Mgr. Peter Krištof
 • Karol Sklenár

Revízna komisia:

 • Ivan Vozár – predseda
 • Anna Vitteková
 • Bc. Dušan Bidleň