Bratislavský klub

BRATISLAVSKÝ KLUB KUCHÁROV A CUKRÁROV SZKC

Daniel Melicherik
 – predseda klubu

Hlavná 71, 900 26 Slovenský Grob

mobil: +421 948 346 218

email: danielmelicherik@gmail.com

Zoznam členov

Zoznam členov

Meno a priezvisko

František Janata

Marián Kellner

Jozef Klubník

Anton Konsztanko

Marián Minarič

Milana Šebestová

Mária Vetterová

Valéria Pluhárová

Eva Krasňanská

Marta Róthová

Ivan Vozár

František Havlík

Mária Škarbová

Róbert Šmak

Ján Košťálik

Tomáš Vida

Ida Ludviková

Roland Sobota

Peter Vaculka

Pavol Humaj

František Bako

Pavol Nedveď

Ladislav Benko

Bc. Mária Muráriková

Soňa Triskalová

Zoltán Nágel

Miroslav Kročka

Branislav Križan

Ondrej Mastiš

Eduard Brhlík

Gabriela Žlebeková

Anton Meszáros

Dušan Dobrotka

Igor Chovan

Peter Cibulka

Pavol Cibulka

Ing. Zuzana Dúžeková

Balasz Rakovský

Gabriel Kocák

Marek Ort

Adam Klas

Miroslav Cakoi

František Kuruc

Miloš Tománek

Lukáš Dörnhöfer

Maroš Hruška

Jozef Szerencses

Jozef Vician

Peter Matúš

Daniel Melicherik

Pavlína Lachkovičová

Ján Klempa

Martin Kobzík

Ján Králik

Ing. Andrea Pribilincová

Lukáš Fürbach

Juraj Gajac

Vladimír Katerinka

Marcel Baranovský

Gabriel Brázdil

Peter Fumač

Ronald Póda

Vincent Sárközi

Peter Kijovský

Attila Bencze

Juraj Lacena

Štefan Bendák

UNIMATRADE s.r.o Viliam Liedl

Martina Drahošová

Ján Konečník

Mgr. Jana Maslová

Rastislav Kuba

Peter Paukov

Ladislav Floreán

Martin Borba

Michal Prokop

Martin Monosi

SOŠ, Lomonosovova, Trnava

Tibor Šimonek

Karol Varga

Ladislav Gračik

Daniel Karas

Michal Šefčík

Michal Kováč

Jozef Popelka

Ján Peklanský

Vojto Artz

Peter Rupčík

Patrik Mládek

SOŠ Farského 9, Bratislava

Patrik Ručka

Miroslav Milan

Miroslav Nadašský

Tomáš Žák

Branislav Harom

Michal Šiška

Štefan Šiška

Peter Kara

Patrik Kubica

Tomáš Vysolajský

Matej Granec

Andrej Legerský

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1

Juraj Tkáč

Tomáš Zapletal

Mário Dani

Peter Bilčík

Peter Štibraný

Marek Gajdoš

OYSHI sushi & saké bar Trenčín

SOŠ obchodu a služieb Topolčany

Daniela Paučová

Lukáš Mesároš

Matej Fajth

Juliana Lelkešová

Štefan Mészáros

Štefan Szrsen

Maroš Jambor

Alena Pitlová

Juraj Pacalaj

SOŠ – Gastroškola, Ipeľská 7

Peter Nagy

Patrik Močol

Lenka Macháčková

Nikoleta Tóthová

Martin Adami

Štefan Ševčík

RESTOBA s.r.o.

Samuel Ladislav Veselský

Iveta Voleková

The Academy of Hotel management And Catering Industry Poznaň, Poľská republika

Martin Juhoš

Radoslav Lakáb

Forhad Uddin

Adam Štefanovič

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Milan Hlinka

Peter Rosenauer ml.

Ante Tomić

Juraj Kopčík

Kristína Bačíková

Maroš Červenák

Lukas Aziri

Tomáš Brečka

SOŠ obchodu a služieb Jilemnického, Trenčín

Štefan Rybársky

Peter Vaculka

Ladislav Bartalos

Peter Ternény

Plzenská hodovňa Malacky

Emil Hurta

Peter Sahul

Richard Kalanin

GASTRO ACADEMY s.r.o Ondrej Ševčík

Cukráreň Hermínka s.r.o Svätý Jur

Dominik Valentín

MVDr. Eva Mrvová

Marek Hunka

Andrea Šimonová

Matej Mrena

Dominik Pecen

Ján Bieleš

Blažej Čavajda

SOŠ obchodu a služieb Prievidza

Henrieta Kundrátová

Oľga Melicheriková

Lukáš Kováč

Klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – škola

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – škola

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – škola

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub – škola

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – škola

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub – firma

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub – škola

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Bratislavský klub

Slovenčina Slovenčina English English