Jobtarget

JobTargetSvetová organizácia kuchárských a cukrárskych asociácií – WACS, v partnerskej spolupráci so spoločnosťou JobTarget, internetovým špecialistom na ponuky pracovných príležitostí, zahájil činnosť kariérneho centra pre kuchárov, zameraného na kariérny rast a pracovné ponuky pre všetkých členov WACS.

Prezident WACS oslovil prezidenta SZKC s ponukou na zapojenie sa do siete kariérnych služieb a prezident SZKC túto ponuku prijal, pretože môže byť veľmi prospešná pre našich členov.

Dňom 16. novembra 2011 bolo naše centrum kariéry propojené s globálnou sieťou WACS i s ďalšími celosvetovými sieťami ponúkajúcimi pracovné príležitosti a tak vzniklo globálne centrum pracovných príležitostí pre kuchárov – Global Career Centre for Chefs. Prínos pre našich členov spočíva v tom, že budú využívat našu webovu stránku, cez ktorú sa budú kontaktovať so zamestnávateľmi a náborári hľadajúci kuchárov a kulinárskych expertov.

Môžu tu umiestňovať svoje životopisy, prechádzať si ponuky pracovných príležitostí a nastavovať si vlastné upozornenie na výskyt požadovanej pracovnej príležitosti.

Služby tohto centra na druhej strane môžu využívať aj zamestnávatelia z celého sveta, ktorí hľadajú kuhára alebo cukrára. Taktiež oni budú môcť zverejňovať pracovné ponuky na našom kariérnom centre. Takže sa všetci, ktorí hľadajú zamestnanie, možu s nimi kontaktovať a vstúpiť do rokovania.

Majte ale prosim na zreteli, ze toto je finálny, plne vybudovany a ŽIVÝ Job Board a teda akekoľvek ponuky, životopisy alebo materiály, ktore naň zavesíte budú viditelné.

Preto neposielajte žiadne skúšobné texty alebo materiály.

JOBTARGET

O spoločnosti JobTarget

Spoločnosť JobTarget zefektívňuje zložité procesy vyhľadávania pracovných príležitostí a náborov talentov prostredníctvom technológie, ktorú využívajú náborové internetové servery a kariérne centrá, a technológie, ktoré pomáhajú zamestnávateľom inzerovať pracovné príležitostí na takých miestach, kde prilákajú tie najkvalifikovanejšie talenty. Už viac ako tisíc organizácií, vrátane profesijných a odborových asociácií, nakladateľov a spoločností a podnikateľov svetového formátu, sa pri prevádzkovaní svojich kariérnych centier spolieha na špičkovú technológiu, veľkorysý systém financovania a bezkonkurenčný servis i odborné zázemie spoločnosti JobTarget.

Tisíce zamestnávateľov, náborových firiem a náborových inzertných agentúr využívajú JobTarget pre rýchle vyhľadávanie nových zdrojov kandidátov na pracovné miesta, pre priame ponúkanie pracovných príležitostí a pre presné meranie výsledkov s cieľom zlepšovať účinnosť náborovej inzercie. Viac informácií nájdete na www.jobtarget.com.

Sekretariát SZKC Bratislava 15. novembra 2011

Slovenčina Slovenčina English English