WACS

wacsWACS = WORLDCHEFS = Svetová organizácia kuchárskych a cukrárskych asociácií

WORLDCHEFS – Svetová asociácia kuchárskych asociácii  je celosvetová sieť kuchárskych a cukrárskych asociácií a zdužení , ktorá bola v založená v októbri 1928 na Sorbonne v Paríži . Na prvom kongrese WACS sa zúčastnilo 65 delegátov zo 17 krajín , čo predstavuje 36 národných a medzinárodných združení. Za prvého čestného prezidenta Worldchefs bol menovaný pán August  Escoffier.

Dnes táto svetová sieť  združuje  110 členských národných  kuchárskych WACS  a cukrárskych zväzov,  čo predstavuje  viac ako 16 miliónov členov –  profesionálnych kuchárov a cukrárov po celom svete . Členovia národných členských zväzov majú právo sa zúčastňovať a podieľať na aktivitách organizovaných  svetovou organizácioiu. Výrazom  tradície Worldchefs je Svetový kongres, ktorý sa počas 82 ročnej tradície WACS konal už 37 krát po celom svete.

Webstránka: http://www.worldchefs.org/

V máji 2014 sa prezidenti  a členovia všetkých členských asociácií stretli po 37 krát na kongrese, ktorý sa  konal v Nórskom meste Stavanger a na ktorom sa zúčastnila aj početná delegácia SZKC.

Orgány Worldchefs :

  • celosvetový prezident
  • viceprezident
  • pokladník
  • generálny tajomník
  • vyslanec –  čestný prezident , rovnako ako
  • Kontinentálna rada Worldchefs, zložená z kontinentálnych riaditeľov WACS, ktorí majú pôsobnosť na nasledovných kontinentoch: Ázia, Európa, Afrika, Tichomorie a Amerika.

Kontinentálnym riaditeľom pre strednú Európu od roku 2010 je pán Miroslav  Kubec, prezident Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky.

Všetky programy a aktivity WACS  sú riadené tromi  samostatnými výbormi:

  • Výbor pre kuchárske súťaže
  • Výbor pre otázky vzdelávania
  • Výbor pre marketing a komunikáciu, rovnako ako viacero podvýborov “ Worldchefs, svetová autorita v oblasti potravín „

POSLANIE

Svetová asociácia kuchárov “ ( Worldchefs ) je nepolitická profesijná organizácia , ktorá sa venuje udržiavaniu a zlepšovaniu kulinárskych štandardov svetových kuchýň. Tieto ciele plní prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a profesijného rozvoja medzinárodného členstva. Ako autorita a názorový vodca v oblasti potravín, Worldchefs predstavuje globálny hlas vo všetkých otázkach týkajúcich sa kulinárskej profesie.

WACS a SZKC

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov je riadnym členom svetovej organizácie od roku 2000. Plne využívame svoje práva a plníme si povinnosti vplývajúce z členstva.

Ako člen WACS má zväz právo organizovať a zúčastňovať sa na všetkých kongresoch, konferenciách a súťažiach na medzinárodnej  i svetovej úrovni. Túto možnosť využívame v plnom rozsahu , tak ako aj svoje volebné právo.

V roku 2007 sme zorganizovali Kontinentálnu prezidentskú konferenciu  WACS v Bratislave, ktorej sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov.

Svojim členom umožňujeme účasť na kontinentálnych i svetových veľtrhoch, výstavách z oblasti gastronómie. Výhradne naši členovia môžu byť nominovaní do Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov, ktorý na špičkových svetových súťažiach a gastronomických olympiádach zastupuje a obhajuje dobré meno slovenskej gastronómie.

Slovenčina Slovenčina English English