Klub cukrárov

jozefinaKLUB CUKRÁROV SZKC

Jozefína Zaukolcová – 
predsedníčka klubu

Stredná odborná škola obchodu a služeb
, ul. 1. mája 1264, 
020 01 Púchov

mobil: + 421 908 433 839

email: zaukolcovaj@gmail.com

Promo list cukrarov

Zoznam členov

Zoznam členov
Meno a priezvisko

Mgr. Jozefína Zaukolcová

Anton Baniar

Ing. Eva Gutmanová

Jakub Zjara

Mgr Alžbeta Rabianska

Bc. Anna Fábryová

Libuša Šmídová

Peter Badida

Hotelová akadémia L. Mikuláš

Mária Vaškebová

SOŠ Krupina

SOŠ OaS Piešťany

Jana Luhová

Ing. Edita Hlodáková

Slavomíra Kubusová

Ing. Anna Kačincová

Spojená škola Svidník

Michal Baniar

Bc. Katarína Bučová

Matúš Reľovský

T-fornax s.r.o

Dáša Korenková

Peter Šípoš

Jana Gardášová

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

SOŠ obchodu a Služieb Čadca

Mária Runaková

SEBA GROUP s.r.o, Blažovce

Mária Piteľová

SOŠ obchodu a služieb Púchov

Róbert Mareček

Radoslav Hvolka

Ivana Černáková

Cukráreň Maxim Hlohovec

Alena Pažitná

Mgr.art. Linda Pereslény-Zemánková

Katarína Vykoukalová

Karol Tarr

Ing. Mgr. Olena Omelchenko

Anita Mihalics

Petra Tothová

Bc. Martina Rýgerová

Klub

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – firma

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – firma

Klub cukrárov

Klub cukrárov – škola

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov – firma

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Klub cukrárov

Slovenčina Slovenčina English English