Ako sa stať členom SZKC

V Slovenskom zväze kuchárov a cukrárov sú možné tieto formy členstva:

Riadni členovia

  • riadnymi členmi sa môžu stať: každý občan SR, ktorý súhlasí so stanovami Zväzu, je starší ako 18 rokov, vyučený v odbore kuchár alebo cukrár, absolventi odborných škôl s gastronomickým zameraním ( klub juniorov : od 15 – 29 rokov )
  • pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so Zväzom a jeho členmi. Ďalej nezávislá fyzická osoba – občan – priateľ a propagátor gastronómie bez odborného vzdelania (zahraničný podnikateľ, dodávatelia, banky, poisťovne a pod.)

Základná kategorizácia členov SZKC a ročné členské poplatky

Junior
• 15 – 21. rokov, musí byť študentom školy s gastronomickým zameraním, najdlhšie do veku 21 rokov
• Zápisné: 4,00 €
• Členský poplatok: 5,00 €

Individuálny člen
• 22 – 65 rokov (individuálne sa rieši plná invalidita)
• Zápisné: 4,00 €
• Členský poplatok: 20,00 €

Senior
• 65 rokov a vyššie alebo odchodom do starobného dôchodku
• Zápisné: 4,00 €
• Členský poplatok: 5,00 €

Kolektívny člen – škola
• Zápisné: 4,00 €
• Členský poplatok: 35,00 €
• Školy môžu v rámci členstva vysielať na aktivity organizované SZKC maximálne 4 odborných pedagógov
• Študenti nie sú zahrnutí do kolektívneho členstva školy

Kolektívny člen – firma
• Zápisné: 4,00 €
• Členský poplatok: 70,00 €
• Firmy môžu na aktivity organizované SZKC vyslať maximálne 4 svojich zamestnancov

Čestný člen
• Členstvo je udeľované úplne mimoriadne, rozhodnutím Výkonného výboru SZKC podľa návrhu členov SZKC a Klubu / Centrály SZKC za mimoriadne zásluhy o odbor a za dlhoročnú obetavú prácu pre SZKC


Registrácia

Pre registráciu vyplňte náš jednoduchý on-line formulár

alebo


Platba

Platby za zápis a každoročné členské realizujte formou bankového prevodu na účet klubu do ktorého patríte.

V prípade otázok nám neváhajte napísať na szkc@szkc.sk

Slovenčina Slovenčina English English