Prehľad doterajších aktivít SZKC

Prehľad doterajších aktivít SZKC na medzinárodnej úrovni:

Rok 2000, kedy sa SZKC stal členom WACS považujeme za prelomový aj pokiaľ sa týka zahraničných aktivít SZKC. Ako člen WACS má zväz právo organizovať a zúčastňovať sa všetkých kongresov, konferencií a súťaží na medzinárodnej i svetovej úrovni. Túto možnosť využíva v plnom rozsahu. Svojim členom umožňuje účasť na kontinentálnych i svetových veľtrhoch, výstavách a súťažiach z oblasti gastronómie. Výhradne naši členovia môžu byť nominovaní do Slovenského národného tímu, ktorý na špičkových svetových súťažiach a gastronomických olympiádach zastupuje a obhajuje dobré meno slovenskej gastronómie.

Do roku 2000

Účasť členov na medzinárodnej súťaži v Solnoku v Maďarskej republike, kde v roku 1995 získalo Slovensko dve zlaté medaile, zúčastnili sa medzinárodných výstav a prezentácií vo Frankfurte a Klagenfurte v Nemecku. Slovensko a slovenskú gastronómiu v roku 1996 reprezentoval vtedajší prezident zväzu, majster kuchár Ondrej Antovszký na II. Svetovom kongrese gastronómie a turistiky v Mexiku. Pri tej príležitosti slovenské veľvyslanectvo v Mexiku usporiadalo Dní slovenskej kuchyne, kde pán Antovszký prezentoval našu gastronómiu s veľkým úspechom. V roku 1997 v rámci Dní Slovenska v Mexiku, po 30 dní sme slovenskú gastronómia opäť prezentovali mexickej verejnosti.

Po roku 2000

Kongresy a konferencie:

 • 2000 Svetový kongres WACS, Mastricht Holandsko
 • 2001 Európska kontinentálna konferencia WACS, Londýn V. Británia
 • 2002 Svetový kongres WACS, Kyotó, Japonsko
 • 2002 Európska kontinentálna konferencia WACS Viedeň, Rakúsko
 • 2004 Svetový kongres WACS Viedeň, Rakúsko
 • 2006 Svetový kongres WACS Nový Zéland
 • 2008 Európska konferencia WACS Praha, Česká republika
 • 2008 Svetový kongres WACS, Dubaj
 • 2009 Európska konferencia WACS Split ,Chorvátska republika
 • 2010 Európska konferencia WACS Insbruck Rakúsko
 • 2010 Svetový kongres WACS Chile
 • 2014 Svetový kongres WACS Nórsko

Prestížne medzinárodné súťaže:

EXPOGASST CULINARY WORLD CUP LUXEMBURG 2002

Strieborná medaila za výrobky studenej kuchyne

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov v zložení:

 • Marián Kellner šéfkuchár gastrocentra METROS NIVY Bratislava
 • Marián Minarič, šéfkuchár gastrocentra HYSTÉRIA FOOD
 • Libor Byrtus, šéfkuchár gastrocentra KASKO Stará Sladovňa, Bratislava
 • Štefan Mažerík, kuchár SLOVENSKEJ REŠTAURÁCIE Bratislava
 • Jozefína Šebáková, hlavná majsterka SOU PÚCHOV, odbor cukrár
 • Valéria Bachledová, zástupkyňa šéfkuchára GRAND HOTEL PRAHA .T. Lomnica

EXPOGASST CULINARY WORLD CUP LUXEMBURG 2006

Bronzová medaila za výrobky studenej kuchyne

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov v zložení:

 • Valéria Bachledová, šéfkuchárka GRANDHOTEL PRAHA Tatranská Lomnica
 • Peter Pikovský, šéfkuchár HOTEL HUBERT v Gerlachove
 • Juraj Pápai, zástupca šéfkuchára SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA Bratislava
 • František Krankota, majiteľ Reštaurácie U NESTORA Prešov
 • Marek Gajdoš, pedagogický pracovník ESO Euroškola Prešov
 • Jindřich Novotný, majster odborného výcviku SOU SLANICKÁ OSADA
 • Emil Hlubovič a Ján Kolesár, majstri odborného výcviku SOU SD Jednota Prešov

EXPOGASST CULINARY WORLD CUP LUXEMBURG 2010

Strieborná medaila za kategóriu teplá kuchyňa – národný tím SZKC

Strieborná medailu za kategóriu Výstavný súťažný stôl – studený bufet – národný tím SZKC

Bronzova medaila za kategóriu regionálny tím – studená kuchyňa

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov v zložení:

 • Braňo Križan – šéfkuchár Hotela Matyšák Bratislava
 • Marek Ort, šéfkuchár Red Monkey Group Bratislava
 • Marek Gajdoš, majster odbornej výchovy Hotelová akadémia Eso Euroškola Prešov
 • Pavol Humaj,zástupca šéfkuchára RVS Studené
 • Lukáš Dörnhöfer,osobný kuchár ,Bratislava
 • Mgr. Jozefína Zaukolcová,majsterka odbornej výchovy SOŠ obchodu a služieb Púchov – odbor cukrár
 • Jindřich Novotný,majster odbornej výchovy SSOŠ EDUCO Námestovo – Slanická osada – odbor cukrár
 • Juraj Papai, šéfkuchár Slovenskej reštaurácie Bratislava

Prešovské regionálne družstvo, (Prešovský klub kuchárov a cukrárov SZKC v zložení:

 • František Novotný – manažér regionálneho tímu
 • František Krankota – kuchár
 • Ján Kolesár – kuchár
 • Ivan Kopčák – kuchár
 • Peter Krištof – kuchár
 • Slavomíra Kubusová – cukrárka
 • Žofia Hájková – carving

V kategórii individuálnych účastníkov „D

zlatá medailu za tvorbu z medovníkového cesta – Mária Muráriková

Strieborná medaila za carving – Žofia Hájková

Rok 2014
– bronzová medaila za kategóriu R – Reštaurácia národov
– bronzová medaila za výrobky studenej kuchyne a cukrárske výrobky
– bronzova medaila za kategóriu regionálny tím – studená kuchyňa

Prešovské regionálne družstvo v kategórii individuálnych účastníkov „D zlatá medailu za tvorbu z medovníkového cesta, Strieborná medaila za carving


OLYMPIJSKÉ HRY KUCHÁROV A CUKRÁROV – IKA ERFURT

Najprestížnejšia svetová gastronomická exhibícia

Rok 2004

3 bronzové medaile za výrobky studenej kuchyne a za teplú kuchyňu

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov v zložení:

 • Marián Kellner , šéfkuchár reštaurácie METROS Bratislava
 • František Krankota, majiteľ reštaurácie U NESTORA, Prešov
 • Papai Juraj, zástupca šéfkuchára SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA Bratislava
 • Marek Gajdoš , kuchár , Hotel Dukla Prešov
 • Viliam Rychnavský, kuchár, Reštaurácia Turnička, Liptovská Teplička
 • Iveta Popovičová, kuchárka Hotel PATRIA , Štrbské Pleso,Vysoké Tatry
 • Jozefína Zaukolcová,hlavná majsterka SOU PÚCHOV, odbor cukrár

Rok 2008

bronzová medaila za kategóriu A – studená kuchyňa

bronzová medaila za kategóriu C – cukrárska výroba

bronzová medaila za kategóriu R – Reštaurácia národov

diplom za dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny – Oľga Barcíková,

bronzová medaila za dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny – Patrik Smaha

strieborná medaila za dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny – Tomáš Vida

zlatá medaila za tvorbu z medovníkového cesta – Mária Muráriková

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov v zložení:

 • Juraj Papai šéfkuchár , Slovenská reštaurácia v Bratislave,
 • Jaroslav Uhlár šéfkuchár, Hotel International, Veľká. Lomnica,
 • František Krankota majster odbornej výchovy, SOU obchodné Prešov
 • Marek Gajdoš majster odbornej výchovy, ESO Euroškola Prešov
 • Ján Kolesár majster odbornej výchovy, SOU Jednota SD Prešov
 • Jozefína Zaukolcová Majsterka odbornej výchovy, od. cukrár, ZSŠ Púchov
 • Peter Krištof prezentačný kuchár firmy Nestlé Professional Slovensko, Prešov
 • Peter Kulhány šéfkuchár , Grandhotel Praha, Lomnica
 • Jindřich Novotný Majster .odbornej výchovy odbor cukrár, SOU SD Jednota Slanická Osada

Členmi slovenskej olympijskej výpravy okrem členov národného tímu aj ďalší členovia SZKC, ktorí sa súťaže zúčastňovali ako individuálni súťažiaci:

 • p. Oľga Barcíková z Púchova
 • p. Mária Murárikova z Trenčína
 • p. Tomáš Vida z Bratislavy
 • p. Patrik Smaha z Púchova

Rok 2012

Bronzová medaila za kategórii R – reštaurácia národov

Slovenský národný tím v zložení:

 • Branislav Križan šéfkuchár Hotel Matyšák*** Bratislava
 • Marek Ort šéfkuchár reštaurácia Altitude Bratislava
 • Adam Klas zástupca šéfkuchára Hotel Matyšák*** Bratislava
 • Ľubomír Krescanko zástupca šéfkuchára Hotel Double Tree by Hilton **** Bratislava
 • Marek Gajdoš majster odbornej výchovy, SOŠ SDH 3 Prešov
 • Lukáš Dörnhöfer osobný kuchár Bratislava
 • Jozefína Zaukolcová majsterka odbornej výchovy, Hotelová akadémia Púchov
 • Michal Baniar AZ Agentúra Púchov
 • Rok 2016
  Bronzová medaila za výrobky studenej kuchyne a cukrárské výrobky


Prostredníctvom členov zväzu je slovenská gastronómia prezentovaná aj na všetkých väčších akciách usporiadaných slovenskými veľvyslanectvami v mnohých krajinách sveta. Už tradíciou sa stalo, že súčasťou Dní kultúry Slovenska, ktoré sú usporadúvané v zahraničí sú práve Dní slovenskej kuchyne, ktorá je prezentovaná členmi Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

 

Slovenčina Slovenčina English English