Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Gorkého 10, 811 01 Bratislava

mobil: +421 903 217 212

email: szkc@szkc.sk

Zoznam členov

Zoznam členov
Meno a priezvisko

Mária Lančinová

Martin Špišák

Tomáš Pikáli

Petra Vidová

Ján Hanušovský

Viera Dudášová

Andrea Izakovičová

Ivana Havelová

Mgr. Marta Rákociová

Oľga Baránková

Ľudovít Pecho

Jaroslav Žídek

Peter Ďurčo

Peter Šrámka

Mária Kurucová

Emília Bačová

Peter Duranský

Klub

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Klub SZKC pri Centrále

Slovenčina Slovenčina English English