Certifikovaní hodnotiaci komisári SZKC pre odbor kuchár a cukrár

S cieľom zvýšiť korektnosť a kvalitu činnosti hodnotiacich komisií, zjednotiť systém a spôsob hodnotenia gastronomických súťaží a zabrániť vnášaniu neopodstatnených subjektívnych názorov do hodnotenia, sme sa rozhodli razantne zmeniť súčasný stav v SZKC. Tento náš cieľ je podmienený vytvorením zboru certifikovaných hodnotiacich komisárov. Preto sme pristúpili k realizácii programu vzdelávania hodnotiteľov z radov členov SZKC v odbore kuchár a v odbore cukrár.

SZKC usporiadal preto školenia pre hodnotiacich komisárov. Boli vyškolení hodnotiaci komisári pre odbor kuchár a pre odbor cukrár

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov usporiadal  v júni 2018 už druhú sériu školenie pre hodnotiacich komisárov SZKC v odbore kuchár. Komisári boli vyškolení podľa smerníc Svetovej asociácie kuchárov – WACS a získali akreditáciu odboru kuchár v kategórii “C” v rámci WACS. Akreditovaní komisári môžu vykonávať funkciu komisára na  všetkých gastronomických súťažiach, v rámci Slovenskej republiky

20141024_122656Komisár musí dodržiavať tieto povinnosti:

  • byť členom SZKC po celú dobu akreditácie
  • dodržiavať Stanovy SZKC a Smernice SZKC
  • riadne prezentovať  SZKC
  • na každej súťaží musí byť oblečený  v rondóne komisára SZKC
  • nominácia na súťaž musí byť odsúhlasená Výkonným výborom SZKC (bez súhlasu Výkonného výboru nesmie komisár vykonávať túto funkciu pod hlavičkou SZKC, to znamená, že jeho meno nesmie byť spájané so SZKC, napr. Na tlačovinách, na rondóne, na propagácii súťaže a pod. Taktiež nesmie použiť rondón komisára SZKC a nesmie použiť logo SZKC a logo WACS ani na inom rondóne.
  • Na súťažiach, na ktoré SZKC udelila odbornú záštitu – musí byť predseda komisie certifikovaný. Ostatní členovia musia mať na sebe biele rondóny a bez log ! Za dodržanie tejto podmienky zodpovedá predseda komisie
  • Komisár je povinný nechať si vyplniť do tabuľky Údaje o účasti na súťažiach a tu na žiadosť Výkonného výboru predkladať

Zoznam certifikovaných hodnotiacich komisárov SZKC ODBOR KUCHÁR

Zoznam členov

Meno a priezvisko
Vojto Artz
Branislav KRIŽAN
Ján KOŠŤÁLIK
Lukáš DÖRNHÖFER
Ivan VOZÁR
Daniel MELICHERIK
Róbert Sklenář
Ing. Zuzana Dúžeková
Marek ORT

Mgr. Jozef Baránek
Baránkova Oľga
Miroslav Kadlec

Milan BUŠOVSKÝ
Roman PEKNÝ
Vladimír LOKŠÍK
Miroslav GEMZICKÝ
Martina KAMENČÍKOVÁ
František Plavý
Juraj Vričan
Martin Hoferica

Peter JAROŠ
František TUREK
Miloš ČERVENKA
Karol Sklenár
Marek Bazala
Bc. Dušan Bidlen
Dušan Bečker
Radovan Budzak
Peter Bracho
Martin Tekeljak

Richard CISÁR
Peter BOÓCZ
Marcel RITOK
Lukáš Guzman
Ing. Lukáš Seják
René Kotlas
Rado Skurčák
Andrej Róth

Igor ŠIMKO
Michal ŠENITKO
Jozef HROMJAK
Marián MIŠČÍK
Patrik POKRÝVKA
Marián Pestuch
Marián Pšak
Adrián Čižmár
Juraj Bouška

Ivan KOPČÁK
Mgr.Marek GAJDOŠ
Mgr. František KRANKOTA
Ján KOLESÁR
Mgr.Peter KRIŠTOF
Milan Poloha
Štefan Mikluš
Marek Madzík

Kontakt
artz@alconet.sk
branosefkuchar@gmail.com
janokostalik@gmail.com
lukas.dornhofer@gmail.com
Ivo.vozar@gmail.com
danielmelicherik@gmail.com
gastrostudioliberec@gmail.com
szkc@szkc.sk
marekort@me.com

baranek@banquet.sk
barankova@banquet.sk
kadlec.miro@gmail.com

busovskar@gmail.com
pekny@villanecas.sk
Loksik@hoteldiplomat.sk
miro.gem@centrum.sk

ferodog@centrum.sk

hofko7@gmail.com

peterjaros2@gmail.com
turek53@gmail.com

karol.sklenar@gmail.com
marek.bazala@biggreenegg.sk
d.bidlen@gmail.com
dusan.becker@centrum.sk
radobudzak@centrum.com
peter.bracho44@gmail.com
martintek@gmail.com

rrcisar@gmail.com

lguzman093@gmail.com
l.sejak@fagorgastro.cz
rene.kotlas@gmail.com
r.skurcak@gmail.com
andrej.roth89@gmail.com

igorkuch@aazet.sk
senitko@orangemail.sk
Jozef.jakhrom@gmail.com
marian.miscik@centrum.sk
patrikpokryvka@gmail.com
marian.pestuch@gmail.com
marianpsak@gmail.com
adrian.cizmar@centrum.sk
frankrestauracia@gmail.com

Ivankopcak6@gmail.com
marekgajdo@gmail.com
Krankotaf@azet.sk

peterkristof1@gmail.com
milan.poloha@azet.sk
miklus.stefan@gmail.com
sefkuchar@bidfood.sk

Klub
Bratislavský – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2023
Centrála – platnosť do 2023
Bratislavský – platnosť do 2019

Junior klub – platnosť do 2023
Junior klub – platnosť do 2023
Junior klub – platnosť do 2023

Žilinský – platnosť do 2023
Žilinský – platnosť do 2023
Žilinský – platnosť do 2023
Žilinský – platnosť do 2023
Žilinský – platnosť do 2019
Žilinský – platnosť do 2023
Žilinský – platnosť do 2023
Žilinský – platnosť do 2023

Tatranský – platnosť do 2019
Tatranský – platnosť do 2019
Tatranský – platnosť do 2019
Tatranský – platnosť do 2023
Tatranský – platnosť do 2023
Tatranský – platnosť do 2023
Tatranský – platnosť do 2023
Tatranský – platnosť do 2023
Tatranský – platnosť do 2023
Tatranský – platnosť do 2023

Banskobystrický – platnosť do 2023
Banskobystrický – platnosť do 2023
Banskobystrický – platnosť do 2019
Banskobystrický – platnosť do 2019
Banskobystrický – platnosť do 2023
Banskobystrický – platnosť do 2023
Banskobystrický – platnosť do 2023
Banskobystrický – platnosť do 2023
Banskobystrický – platnosť do 2023

Košický – platnosť do 2023
Košický – platnosť do 2019
Košický – platnosť do 2023
Košický – platnosť do 2023
Košický – platnosť do 2019
Košický – platnosť do 2023
Košický – platnosť do 2023
Košický – platnosť do 2023

Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2019
Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2023
Prešovský – platnosť do 2023

Zoznam certifikovaných hodnotiacich komisárov SZKC ODBOR CUKRÁR

Zoznam členov

Meno a priezvisko
Zaukolcová Jozefína Mgr.
Záňová Michaela Mgr.
Tóthová Petra
Baniar Michal
Novotný Jindřich
Tarr Karol
Vykoukalová Katarína
Kaufmanová Alena
Lipovská Katarína, Bc.
Filipová Michaela, Bc
Bašista Mario, Mgr.
Poláčková Dagmar. Ing.
Urbanová Anna
Pišteková Jana, Mgr.
Burčová Eva
Frištyková Katarína Mgr
Dúžeková Zuzana, Ing
Vozár Ivan
Hroncová Andrea Bc
Hýllová Viera, Mgr.
Konček Michal
Krušková Jarmila Ing
Maceková Gabriela
Sivková Katarína
Runáková Mária
Sebíňová Viera, Bc
Vaškebová Mária, Bc
Mrvová Eva, MVDr
Kontakt
zaukolcovaj@gmail.com
miskavani@gmail.com
zvacova@yahoo.com
vyroba@vyroba.sk
novotnyjindro@gmail.com
karoltarrml@gmail.com
katarina.vykoukalova@gmail.com
alena.kaufmanova@gmail.com
zuzana.pivkova@sosospu.sk
michaelafilipova@azet.sk
1splintel@gmail.com
polackova.dagmar@gmail.com
kovacova.sekretariat@zupa-tt.sk
sekretariat@sosca.sk
evula201@azet.sk
fristykovakatarina@gmail.com
szkc@szkc.sk
Ivo.vozar@gmail.com
Andreahroncova80@gmail.com
vhyllova@gmail.com
michalkoncek26@gmail.com
victoria@victoriapo.sk
Gabika.macekova@gmail.com
m.vaskebova@halm.sk
mayarunakova@gmail.com
sebinkav@gmail.com
m.vaskebova@halm.sk
evamrva@gmail.com

Bratislava 30.11.2022
Za správnosť: Ing. Zuzana Dúžeková

Slovenčina Slovenčina English English