Prešovský klub

kristofPREŠOVSKÝ KLUB KUCHÁROV A CUKRÁROV SZKC

Mgr. Peter Krištof
 – predseda klubu

Tomášikova 34, 080 01 Prešov

mobil: +421 903 790 920, +421 0948 188 447

email: pkkac.po@gmail.com

Zoznam členov

Zoznam členov
Meno a priezvisko

Bc. Cecília Barilová

MVDr. Beatrice Blichová

Pavol Borz

Mgr. Marek Gajdoš

Ondrej Gaľa

Ing. Graif František

Eva Grosošová

Jaromír Haľko

Bc. Mikuláš Haščák

Michal Hudák

Mgr. František Krankota

Mária Kánová

Rozália Kičurová

Ján Klapáč

Peter Kolesár

Bc. Ján Kolesár

Ivan Kopčák

Lucia Kopčáková

Milan Jurkovský

Mgr. Peter Krištof

Ing. Viktor Kruško

Ing. Krušková Jarmila

Patrik Kuzemka

Ján Mriglot

Mgr. František Novotný

Elena Oláhová

Vladimír Paľuch

Mária Pieščáková

Dušan Repašský

Ľubica Rušinová

Slavomír Sabol

Mária Strojná

Jaroslav Špička

Ľuboš Štefanič

Marián Hudák

Peter Bugár

Štefan Kruľ

Ján Ondko

Jozef Hrušovský

Lukáš Kaščák

Stanislav Cicoň

Marek Ivanov

Marek Dabač

Helenka Hrubá

Štefan Mikluš

MVDr. Jozef Šenko

MVDr. Milan Pribula

Ján Lipovčan

Stanislav Madzik

Gorazd Stančák

Richard Havrila

Maroš Kuca

Bc. Stanisalav Šultárová

Radoslav Vašanič

Marek Poprenda

Damián Kolesár

Peter Kolesár

Peter Rešetár

Mgr. Marek Palčák

Lukáš Piskura

Mgr. Slavomíra Kubusová

Daniel Širota

Slavomír Sabol

Stanislav Cicoň

Marek Madzik

Peter Cudzíš

František Sedlák

Penzión Família, V.n. Topľou

Martin Jurčenko

Maroš Straka

Martin Merva

Milan Poloha

Anton Kubík

Mária Copková

Ján Harcar

Nina Sýkorová

Ján Simkovic

Marek Caplak

Matej Ducar

Sára Polohová

Jozef Radačovský

Matúš Paľa

Goran Marjanovič

Lukaš Cirjak

SSOŠ Mladosť Prešov

Vladislav Figliar

Katarína Frištyková

Rastislav Piontek

Slavomíra Talpašová

Tadeáš Štefaňák

Viktória Vaňová

Slavomír Tomeček

Dominik Sopko

Peter Prevuzňák

Klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub – firma

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Prešovský klub

Slovenčina Slovenčina English English