Výsledky finálového kola súťaže Skills Slovakia GASTRO JUNIOR CUP 2023/2024 v odbore CUKRÁR

Výsledky  finálového kola súťaže Skills Slovakia GASTRO JUNIOR CUP 2023/2024 v odbore CUKRÁR

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Junior Gastro CUP v odbore CUKRÁR 2023/2024.

Realizátorom 4. ročníka súťaže je opäť Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Odborným gestorom a spoluorganizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 17 dvojčlenných súťažných tímov zo stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu. a z hotelových akadémii. Z nich do finálového kola sa prebojovalo 6 tímov

Súťažné zadanie predpísalo prípravu 6 ks moderného kaviarenského dezertu – rezu

zloženého z minimálne 4 vrstiev, kde základ tvorí vhodný pečený korpus. Rez musel obsahovať minimálne 3 chuťové zložky, na reze museli byť viditeľné vrstvy a na povrchu zdobený každý kus jednotlivo ale rovnako. Rez taktiež musel mať ostré hrany. Na prípravu bolo stanovené použitie povinných surovín: čokoláda Callebaut a syr Lučina,

Na prípravu súťažného múčnika bol stanovený časový limit 120 minút .

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderný dezert. O vyrovnanej a vysokej úrovni súťažných dezertov svedčilo umiestnenie

Na základe bodového ohodnotenia bolo stanovené poradie úspešnosti súťažných tímov nasledovne:

Alexandra Dubravková a Soňa Horníková z Hotelovej akadémie Žilina,

Viliam Bajzík a Zuzana Chochlíková z Hotelovej akadémie Piešťany

Anna Yerofieieva a Anastasiia Fostii zo SOŠ obchodu a služieb Púchov

Natália Košecká a Nataša Šupová zo SOŠ obchodu a služieb Piešťany

Mária Kašická a Hana Hurová zo SOŠ hotelovej Horný Smokovec

Lilly Urbanová a Alena Voskárová zo SOŠ HS a obchodu Zvolen

Súťaž hodnotila odborná hodnotiaca komisia na čele s predsedom Michalom Baniarom, členkami boli Mgr. Jozefína Zaukolcováa Petra Tóthová, ktoré sú zároveň aj členkami hodnotiacej komisie známej televíznej relácie Pečie celé Slovensko. Všetci členovia komisie sú certifikovaní podľa kritérií Svetovej organizácie kuchárskych asociácií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme

Na stiahnutie: Výsledková listina finále Skills v odbore cukrár 2024

Slovenčina Slovenčina English English