9. ročník súťaže vo varení gulášu Memoriál Róberta Kmeťa

9. ročník súťaže vo varení gulášu Memoriál Róberta Kmeťa

TJ Jarovce v spolupráci s Bratislavským klubom kuchárov a cukrárov Vás pozýva na 9. ročník súťaže vo varení gulášu Memoriál Róberta Kmeťa 21. októbra 2017 od 10.00 hod. v areáli TJ Jarovce.

Prihláste svoje družstvo
Podmienky:
Družstvá sa prihlasujú najneskôr do 18.10.2017.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu tjjarovce@gmail.com alebo priamo v pohostinstve Bufet Štadión na štadióne.
1. Jednodružstvotvoriamaximálne3členovia
2. Pripravuje sa z vlastných surovín
3. Varí sa tradičný kotlíkový guláš z akéhokoľvek mäsa v časovom limite 4 hodiny

Program:
• Zraz a registrácia družstiev od 09.00 v areáli TJ Jarovce
• Príprava stanovíšť
• Zahájenie súťaže – o 10.00 hod.
• Varenie guláša
• Hodnotenie gulášu porotou
• Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie cien o 15.00 hod.

Slovenčina Slovenčina English English