Danubius GASTRO 2017 – výsledky

Danubius GASTRO 2017 – výsledky

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov usporiadal v dňoch 26. 1. – 29.1.2017 už 18. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII a 9. ročník súťaže DANUBIUS GASTRO CUP – varenie a pečenie na živo. Tieto súťaže sú najprestížnejšími súťažami pre juniorských i seniorských gastronomických odborníkov v Slovenskej republike, s dlhoročnou tradíciou. Súťažiacich hodnotili komisie zložené z vyškolených a certifikovaných hodnotiacich komisárov podľa regulí WACS – Svetovej organizácie kuchárskych asociácií, čo zaručuje vysokú objektivitu hodnotenia.

V tomto roku sa súťaží zúčastnilo 70 súťažiacich v odbore kuchár, cukrár, a carving. Najvyššiu účasť už tradične mali kuchári juniori do 21 rokov. V tomto roku si sily prišlo zmerať 20 mladých kuchárov, do súťaže sa zapojilo aj 16 cukrárov juniorov, 4 cukrárov seniorov.

Do súťaže nastúpilo aj 19 carvingistov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Kategória A – kompozícia a kategória B – rezbár začiatočník.

Podľa regulí WACS sa súťažné exponáty i súťažné výkony hodnotili v rozmedzí pásiem:
90 – 100 bodov Zlaté pásmo
76 – 89 bodov Strieborné pásmo
60 – 75 bodov Bronzové pásmo
20 – 59 bodov diplom

Hodnotiace komisie udelili: 24 zlatých medailí, 19 strieborných medailí, 21 bronzových medailí, čo svedčí o tom, že aj napriek vysokým nárokom súťažných kritérií bola úroveň súťažných exponátov na veľmi dobrej úrovni.

Absolútnymi víťazmi jednotlivých súťažných kategórii sa stali:
Súťaž Danubius GASTRO CUP 2017
V odbore:
kuchár junior: Marek BAKSA – Hotelová akadémia Mikoviniho ul. Bratislava
cukrár junior: Medea HUBINSKÁ – SOŠ obchodu a služieb Piešťany
kuchár senior: Scott CURRAN – Írsko
cukrár senior: Ladislav FLOREÁN – SSOŠ HOST, Riazanská ul. Bratislava

Súťaž POÉZIA V GASTRONÓMII 2017
V odbore:
kuchár junior: zlatá medaila nebola udelená
kuchár senior: zlatá medaila nebola udelená
cukrár junior: Alena PAŽITNÁ, Zuzana KURINCOVÁ – SOŠ obchodu a služieb Púchov

cukrár. artistika junior: Gabriela MIŠKECHOVÁ – SOŠ obchodu a služieb Púchov
cukrár. artistika senior: Bc.Viera SEBIŇOVÁ – SOŠ hot. Služieb a obchodu Zvolen

Carving kateg. A Therezka NŐGLI – SOŠ Šurany
Carving kateg. B Barbora ŠANTOROVÁ – Stredná škola Rokycany, ČR

Partnermi súťaží boli:
spoločnosť Incheba a.s. Bratislava, spoločnosť NESTLE professional, spoločnosť METRO Cash & Carry Slovensko, generálny partner SZKC, spoločnosti ACCOM a DEBIC, Spoločnosť Robot Coupe ,spoločnosť LUNYS, spoločnosť NEW CATERING Bratislava, ZEUS Bratislava s.r.o, ZEPTER International Live Longer Bratislava, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o, Žarnovica ,spoločnosť Tescoma s.r.o Púchov, LAPREMA Siladice, VÍNO MATYŠÁK s.r.o Pezinok

Mediálnym partnerom bol časopis GASTRO – Revue gastronómie a CR a spolupracujúcou školou bola Hotelová akadémia Mikoviního 1, Bratislava

Všetkým úprimne a z celého srdca úprimne ďakujeme za pomoc a podporu.

Výsledkové listiny na stiahnutie:
Výsledky súťaže Danubius Gastro 2017 kuchár
Výsledky súťaže Danubius Gastro 2017 cukrár
Výsledky súťaže Poezia v gastronoómii 2017
CARVING CUP SLOVAKIA 2017 – výsledky

Fotogaléria: DANUBIUS GASTRO 2017
Autor fotiek: Desana Dudášova, Mgr. Jozefína Zaukolcová a archív SZKC

Slovenčina Slovenčina English English