Finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2022 pozná svojich víťazov

Finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2022 pozná svojich víťazov

Úspešní semifinalisti súťaží v odboroch kuchár a cukrár sa stretli vo finálovom kole súťaží Skills Slovakia  JUNIOR GASTRO METRO CUP  a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2022.

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár sa počas dvoch dní prezentovala  gastronómia. Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili  už prezenčne v Bratislave  28. – 29. apríla  2022, v rámci programu Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2022 vo výstavnom a kongresovom centre  Incheba Bratislava.

11. ročník postupovej celoslovenskej  súťaže Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP,  opäť poukázal na výnimočnosť, nadanie a talent mladých žiakov.  Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré sa už  dnes právom radia  medzi gastronomické umenie.  Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať  pritom z kulinárskych tradícií  svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ako ukázať svoju šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu tohto odboru pred odbornou verejnosťou.

Taktiež cukrári, ktorí  sa predstavili  v 2. ročníku súťaže Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP  svojimi skvelými cukrárskymi sladkými múčnikmi za kuchármi nezaostávali invenciou , chuťou a úžasnou úpravou na tanieri.

verejnosti svoju šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu tohto odboru pred odbornou verejnosťou..

Výsledky  práce súťažiacich posudzovali  komisie zložené z hodnotiteľov certifikovaných podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným dezertom  boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Hodnotitelia sa zamerali na hygienu, ochranu zdravia a čistotu priestorov kuchyne pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel,  kreativitu,  prípravu pracoviska, využitie surovín, chuť dezertu, jeho naaranžovanie na tanieri ,minimalizovanie odpadu  surovín. Ďalej na hospodárenie, schopnosť riešiť problémy a nečakané situácie pri technológii spracovania, komunikačné schopnosti, schopnosť pohotovo reagovať, profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie za každých okolností.

Najlepšie  umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné jedlo či moderný  reštauračný  dezert so a zaujímavými    úpravami  pri splnení náročných hodnotiacich kritérií. Úsilie súťažiacich bolo ocenené aj hodnotnými vecnými cenami, ktoré poskytli partnerské spoločnosti METRO Cash & Carry SR, ZEUS BRAUN s.r.o Bratislava, spoločnosť Berndorf Žarnovica a spoločnosť Tescoma Púchov.

Za súťažiacich srdečne ďakujeme

To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného  vzdelávania dáva tomuto podujatiu svoju výnimočnosť,  jedinečnosť.

Na tom, že finálové kolá súťaže sa mohli konať v príjemnom prostredí a prívetivej  súťažnej atmosfére majú veľkú zásluhu predovšetkým partneri SZKC:

METRO Cash & Carry SR , generálny partner SZKC,

Incheba a.s. Bratislava

Fagor Gastro CZ

AZ-GASTRO s.r.o,  Banská Bystrica

SEBA Senátor Banquet Bratislava a manželia Baránkovci

Hotelová akadémia Bratislava na Mikoviního ul. a jej študenti, ktorí  pod odborným vedením MOV sa starali o hostí SZKC

a

Roman Juraško, ktorý súťaže opäť bravúrne moderoval po oba dni.

Program v expozícii príjemne spestrili žiaci Hotelovej akadémie Mikoviního ul. l Bratislava, prezentáciou a dekoráciou slávnostnej tabule  a žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Gastroškola v Bratislave, Bieloruska ul. l, ktorí priamo na mieste prezentovali zručnosť svojich žiakov a pre verejnosť po dva dni pripravovali malé degustácie koláčikov, keksíkov, limonád i lízaniek pre deti.

Srdečne ďakujeme

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia celoslovenského finálového kola súťaže: 

Na stiahnutie: 

Výsledková listina FINÁLE  METRO CUP 2022

Výsledková listina FINÁLE  DEBIC CUP 2022

Slovenčina Slovenčina English English