GASTRO HRADEC Vitana CUP 2017

GASTRO HRADEC Vitana CUP 2017

Partnerská Asociácia kuchárov a cukrárov Českej republiky, pobočka Východné Čechy usporadúva 30. marca 2019 od 9,00 do 18,00 v  Kongresovom centre ALDIS v Hradci Králové XXII. ročník národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia a XII. ročník majstrovstva republiky kuchárov a cukrárov s medzinárodnou účasťou.

Na tento už históriou overený medzinárodný sviatok kuchárov a cukrárov pozýva aj členov SZKC a ostatných súťažiacich zo Slovenska.

Program je veľmi zaujímavý nielen pre súťažiacich ale aj pre návštevníkov, či firmy, ktoré majú záujem otvoriť si na mieste konania predajný stánok.

Upozorňujeme na:
• súťaže pre každého s veľkonočnou tematikou
• Chuť Česka
• Cukráreň roka
• Súťaž pre pernikárov
• Carving na živo – pred očami návštevníkov

Využite možnosť zasúťažiť si na tejto súťaži, alebo len jednoducho sa pokochať umením kuchárov a cukrárov (dúfajme, že aj zo Slovenska) .

Pozvánka a propozície sú uvedené v prílohách na stiahnutie:
Pozvánka
Pozvánka pre vystavujúce firmy
Propozície GH Cup 2017
Propozície GH Carving 2017

Slovenčina Slovenčina English English