Košický kuchár 2015

Košický kuchár 2015

Košický klub kuchárov a cukrárov v spolupráci so Strednou odbornou školou J. Bocatia Košice a Spoločenským pavilónom s.r.o. Košice, usporiada II. ročník súťaže v živom varení pod názvom Košický kuchár 2015 spojenú s výstavou studených jedál a cukrárskych výrobkov.

Súťaž sa uskutoční dňa 16.04.2015 v priestoroch Spoločenského pavilónu na Tr. SNP Košice.

Viac informácii získate na: www.szkc-ke.sk

Košický kuchár 20151

Slovenčina Slovenčina English English