Košický kuchár 2016

Košický kuchár 2016

Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, hotelom KOŠICE HOTEL a SOŠ J. Bocatia Košice vyhlasujú súťaž KOŠICKÝ KUCHÁR 2016, ktorá sa bude konať 28. apríla 2016 v priestoroch hotela KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta 51 Košice.

Súťaž je vyhlásená pre teplú kuchyňu – varenie na živo, studenú kuchyňu – súťažný výstavný stôl a Torty, zákusky a reštauračné dezerty – výstavný stôl.

Súťažiť sa bude v kategóriách Kuchár junior, Kuchár senior, Kuchár pre školské zariadenia a vývarovne a v kategórii Cukrár.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe na stiahnutie: Pozvánka, propozície a prihláška

Slovenčina Slovenčina English English