Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva za pedagogickú prácu

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva za pedagogickú prácu

Pri príležitosti Dňa učiteľov už od roku 1999 udeľujú ministri školstva pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Medaily sv. Gorazda dostávajú tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva. Udeľuje sa za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci.

Medzi ocenenými, ktorí si z rúk ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera 22. marca 2016 prevzali, bola aj predsedníčka Klubu cukrárov SZKC

pani Mgr. Jozefína Zaukolcová

majsterka odbornej výchovy v odbore cukrár na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Púchov.

Pani Zaukolcovej bola udelená Malá medaila sv. Gorazda za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj stredného odborného školstva na Slovensku.

Srdečne blahoželáme a sme na ňu veľmi pyšní.

Slovenčina Slovenčina English English