Nové opatrenia vlády SR platné od 3. marca 2021

Nové opatrenia vlády SR platné od 3. marca 2021

Od 3. marca 2021 Vláda  SR sprísňuje obmedzenia pohybu a pobytu osôb. Nové opatrenia sa dotknú aj prevádzkovej doby zariadení verejného stravovania.

Nové opatrenie Vlády SR

  • obmedzuje slobodu pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania od 3. marca 2021 v čase od 05:00 do 20:00, pričom zákaz sa nevzťahuje na:
  1. cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnostiak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späťa
  2. na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť“

Na základe tohto znenia  usudzujeme, že predaj formou take away je v zariadeniach verejného stravovania možný do 20:00. Po tomto čase je možné ešte vykonávať službu donášky / delivery (keďže usudzujeme, že tak ako doteraz, táto činnosť patrí pod výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti).

Pre zamestnancov prichádzajúcich na pracovisko pred 05:00 resp. po 20:00 sa podľa nášho názoru vzťahuje výnimka stanovená v uznesení vlády, keďže sú na ceste do zamestnania, ktorú vzhľadom na povahu práce nemôžu vykonávať ako prácu z domácnosti.

Zároveň však platí ďalšia povinnosť pre zamestnanca na cestu do a zo zamestnania:

  • mať negatívny výsledok RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ, pričom platnosť testu je stanovená zaradením okresu do príslušného stupňa varovania podľa COVID- AUTOMAT-u(tj. 7 dní pre IV. a III. stupeň, 14 dní pre okresy v II. stupni varovania a 21 dní pre okresy v I. stupni varovania),
  • disponovať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miestom výkonu práce.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo dokument „Odporúčanie k vystaveniu potvrdenia zamestnávateľa“.

Na stiahnutie: Potvrdenie zamestnavatela.pdf

potvrdenie-zamestnavatela_uzn-123
Uznesenie vlady č. 123 z 28.02.2021
Slovenčina Slovenčina English English