Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2020/2021

Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2020/2021

Realizátorom 10. ročníka súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2020/2021, ktorý v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je opäť Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Odborným gestorom a spoluorganizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj zdravotnej situácie na Slovensku v dôsledku COVID pandémie sme boli nútení  pristúpiť k dočasnej zmene  pravidiel  súťaže Skills Slovakia  Junior GASTRO METRO CUP  2020/2021 odbor kuchár  Výberové  aj semifinálové  kolo sa v tomto ročníku konali dištančnou formou – korešpondenčne.  Hodnotenie súťažných podkladov  sa konalo v Bratislave  v sídle Slovenského zväzu kuchárov.

Celkovo sa do súťaže  prihlásilo 19 žiakov  zo 17 škôl. Z 19 hodnotených súťažiacich   do semifinálového kola postúpilo 16 súťažiacich. Z nich hodnotiaca komisia vybrala šesť súťažiacich s najlepším bodovým ohodnotením, ktorí postupujú do finálového kola súťaže. To sa bude konať   13. mája 2021 v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2021 v Bratislave

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v máji 2021

Príloha na stiahnutia:

Vysledky Vyberového kola 2020

Postupujuci do FINALOVEHO KOLA

Slovenčina Slovenčina English English