Prestížne ocenenie GURMAN AWARD GRAND PRIX 2018 – cena za celoživotné dielo 2020 bolo udelené hlavnej majsterke odbornej výchovy na Hotelovej akadémii Mikovíního 1. v Bratislave pani Valérii Pluhárovej

Prestížne ocenenie GURMAN AWARD GRAND PRIX 2018 – cena za celoživotné dielo 2020 bolo udelené hlavnej majsterke odbornej výchovy na Hotelovej  akadémii  Mikovíního 1. v Bratislave pani Valérii Pluhárovej

Toto ocenenie za dlhoročné výnimočné zásluhy o rozvoj a reprezentáciu slovenskej gastronómie každoročne udeľuje gastronomický sprievodca  „Gurmán na Slovensku“ na základe nominácie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.  Obvykle sa to deje každý rok na jeseň, ale Covid pandémia v roku 2020 narušila túto  pravidelnosť a tak jej ocenenie mohlo byť odovzdané až v júni 2021, počas súťaže zručnosti mladých kuchárov a cukrárov Skills Slovakia junior GASTRO CUP.

Pani Valéria Pluhárová sa narodila v Spišskej Sobote.

Na povolanie sa začala pripravovať v roku 1974 v Podtatranských reštauráciách Kežmarok , kde získala výučný list v odbore kuchár a pokračovala štúdiom Strednej hotelovej škole v Kežmarku, ktoré úspešne zakončila maturitnou skúškou v roku 1981 . Po ukončení štúdia sa v roku 1981 zamestnala ako kuchárka v hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici. No už v auguste 1982   zmenila pôsobisko a začala pôsobiť ako majsterka odbornej výchovy na dnešnej Hotelovej akadémii na Mikoviního ul. V Bratislave. V roku 1984 si doplnila vzdelanie  Doplnkovým pedagogickým štúdiom na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od roku 1991 pôsobí vo funkcii hlavnej majsterky odbornej výchovy. Celý svoj pracovný život zasvätila práci s mládežou a výchove mladých gastronómov. Vychovala celé generácie mladých kuchárov, z ktorých mnohí sa uplatnili ako výrazné osobnosti slovenskej gastronómie. Je jednou zo zakladajúcich členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, kde pôsobí od roku 1990 až dodnes.

Pani Pluhárová je držiteľkou viacerých ocenení. Za výnimočné  dlhoročné zásluhy o rozvoj gastronómie jej minister hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2004 udelil titul „MAJSTER KUCHÁR“  Jej prácu ocenili aj viacerí primátori Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udelením Čestného uznania za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje naše hlavné mesto doma i v zahraničí.

Pre svoje  odborné, praktické a ľudské vlastnosti si získala dôveru a úctu členov Slovenského zväzu kuchárov a cukráro. Už 22 rokov je spolu so svojimi zverencami neodmysliteľnou súčasťou  akcií organizovaných SZKC  a súťaží v odbore kuchár a cukrár   na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO v Bratislave.  Od roku 2014 je akreditovanou hodnotiacou komisárkou v odbore kuchár pre národné súťaže organizované v Slovenskej republike podľa podmienok Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS.

Za Jej osobný prínos pre rozvoj slovenskej gastronómie ako aj Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov jej v roku 2017 prezident SZKC udelil „RÁD PREZIDENTA SZKC a taktiež najvyššie ocenenie „RÁD Sv. VAVRINCA „

V súčasnom období naďalej pôsobí ako hlavná majsterka odbornej výchovy na Hotelovej škole ,Mikovíniho ul v Bratislave.

Milá naša Valika, ďakujeme za všetko , čo si pre Slovenský zväz kuchárov a cukrárov ale aj pre gastronómiu na Slovensku urobila.

Pani Pluhárovej  srdečne blahoželáme a prajeme jej  ešte veľa osobných i pracovných úspechov.

Slovenčina Slovenčina English English