Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Asociácia hotelov a reštaurácií spájajú sily

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Asociácia hotelov a reštaurácií spájajú sily

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Asociácia hotelov a reštaurácií SR  sa dohodli na partnerskej spolupráci. Na pôde AHR SR sa v  utorok 13. októbra 2020 stretli   prezident SZKC Vojto Artz , generálny manažér AHR SR  Mgr Marek Harbuľáka generálna tajomníčka SZKC Ing. Zuzana Dúžeková. Obsahom rokovania bola potreba spoločného riešenia vplyvov vládou prijatých opatrení a ich negatívneho dopadu   na odvetvie cestovného ruchu, ale aj prerokovanie možností partnerskej spolupráce oboch asociácií  v ďalších oblastiach .

Máme za sebou veľmi ťažké a náročné obdobie. Po odznení a zvládnutí prvej vlny, sme si na chvíľku “vydýchli” a opätovne naštartovali   svoje predchádzajúce aktivity a už sa COVID-19 prihlásil svojou druhou vlnou. Tá  priniesla  nový súbor sprísnených opatrení súvisiacich s COVID-19, ktoré majú veľmi negatívny dopad na celý sektor gastronómie. Ak sa nepodarí zmierniť ich dopad , budú mať  pre sektor gastronómie likvidačný charakter. Je preto potrebné spoločne vyvíjať aktivity na   zmiernenie dopadov. Trieštenie aktivít oboch asociácií neprinesie ich vyššiu údernosť, ale naopak oslabí ich vplyv . To je v súčasnom období pre nás úloha číslo jeden.

Rokovanie vyústilo do rozhodnutia potvrdiť spoluprácu SZKC a AHR SR memorandom o spolupráci, v ktorom budú podrobne a konkrétne  špecifikované podmienky spolupráce. O konkrétnych oblastiach spolupráce budeme informovať  neskôr.

Slovenčina Slovenčina English English