Slovenský zväz kuchárov a oslávil Medzinárodný deň kuchárov 2019 v spoločnosti deti zo Základnej školy na Mudroňovej ul. v Bratislave

Slovenský zväz kuchárov a  oslávil Medzinárodný deň kuchárov 2019 v spoločnosti deti zo Základnej školy na Mudroňovej ul. v Bratislave

Každý rok 20. októbra členovia Svetovej asociácie kuchárskych zväzov – Worldchefs – WACS po celom svete oslavujú Medzinárodný deň kuchárov. Tento významný deň ide ruka v ruke s propagáciou kuchárskej a cukrárskej profesie, vyjadrením hrdosti na povolanie kuchára a cukrára, ale najmä s témou roka. Opäť sa oslavovalo po celom svete. Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, ktorý v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Professional Slovakia a spoločnosťou METRO Cash & Carry SR svoj sviatok už po piaty krát oslávil v spoločnosti detí zo základnej školy na Mudroňovej ul. v Bratislave.

Pre tento rok WACS vyhlásil tému “Ako funguje zdravé jedlo“. WACS využil túto príležitosť na propagáciu zdravých potraviny a ich výhody pre zdravie najmä detí a mládeže. Zdôraznil aký veľký význam pre ich zdravie ma konzumácia ovocia a zeleniny ako zdroj vitamínov. Cieľom osláv bolo samozrejme aj odporúčanie zmeny stravovacích zvyklostí detí a uprednostňovanie zdravých potravín, tak potrebných pre zdravý vývoj mladého organizmu.

Desaťročné deti, žiaci 4B triedy, sa na chvíľu zmenili na spolutvorcov zdravých a najmä chutných lahôdok, ktoré hneď aj ochutnali. Receptúry boli zostavené tak, aby to s malou výpomocou dospelých zvládli aj oni. A tak niet divu, že sa , „malí kuchári“ kuchárčením nadchli a so svojimi výtvormi boli nadmieru spokojní. Veľký úspech malo najmä ovocno- zeleninové smootie, ktoré neváhali degustovať aj viackrát po sebe. Pri príprave mali deti spoločnosť profesionálnych kuchárov, členov SZKC Daniela Melicherika, predsedu Bratislavského klubu SZKC a kapitána Slovenského národného juniorského tímu kuchárov a cukrárov, a Ivana Vozára, člena Výkonného výboru SZKC a Štefana Kissa zo spoločnosti Nestlé Professional Slovakia, ktorí pomáhali deťom a zároveň . dozerali aj na bezpečnosť prípravy a manipulácie s náčiním.

Spoločnosť Nestlé Professional Slovakia prezentovala zdravé potraviny a deti potešila malým darčekom: kuchárskou zásterou, čiapkou a farebnými receptúrami pripravovaných jedál, milou šálkou na zdravý nápoj, ktoré si deti hrdo odnášali domov ako spomienku na stretnutie s kuchármi..

Za ústretovosť, podporu a pomoc pri zorganizovaní osláv Medzinárodného dňa kuchárov v Bratislave patrí naša vďaka riaditeľovi Základnej školy na Mudroňovej ulici v Bratislave Mgr. Richardovi Savčinskému, kolektívu školskej jedálne a pani vychovávateľke Alžbete Šimunekovej.

Slovenčina Slovenčina English English