Svetový kongres kuchárov a cukrárov 2014

Svetový kongres kuchárov a cukrárov 2014

Malebné nórske prístavné mestečko Stavanger s približne stotisíc obyvateľmi hostilo účastníkov významného kuchárskeho kongresu. V dňoch 3 – 5. júla 2014 sa tu konal 36. ročník Svetového kongresu WACS – Svetovej organizácie kuchárskych a cukrárskych asociácií, ktorá združuje viac ako 10 miliónov kuchárov a cukrárov z 93 krajín sveta. Riadnym členom tejto organizácie od roku 2000 je aj Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, ktorého zástupcovia sa tohto kongresu tiež zúčastnili.

Deň pred Svetovým kongresom kuchárov a cukrárov sa v priestoroch Stavanger Fóra, za účasti prezidenta WACS pána Gissura Gudmundssona, stretli prezidenti členských kuchárskych a cukrárskych asociácii WACS zo severnej , južnej a strednej Európy na „Európskej kontinentálnej konferencii WACS“, kde sa venovali budúcemu konceptu stretnutí členských krajín európskeho kontinentu, aktualizáciou stanov, štatútu a pracovných pravidiel, pozícii kontinentálnych riaditeľov WACS a ich prezentáciam. Ďalšou témou boli pravidlá prestížnej súťaže „WACS Global Chefs Challenge pre semifinále 2015 a 2016“. Prezidenti a zástupcovia jednotlivých členských asociácii informovali o aktivitách svojich asociácii a zväzov za obdobie od posledného rokovania Európskej kontinentálnej konferencie, ktorá sa konala v Taliansku. Prezidenti odsúhlasili aj pre budúce roky spoločné rokovania, všetkých troch časti Európy, avšak za trocha zmenených podmienok. Rokovania konferencií budú rozdelené do dvoch dní. Prvý deň sa budú konať separátne rokovania prezidentov podľa jednotlivých častí Európy a druhý deň sa stretnú na spoločnom rokovaní všetkých troch častí Európy.

Miestom najbližšieho rokovania Európskej kontinentálnej konferencie v roku 2015 bude srbské mesto Sarajevo.

Program stretnutia účastníkov Európskej kontinentálnej konferencie a Svetového kongresu kuchárov a cukrárov pokračoval spoločne podvečer, v historickom centre Stavangeru , slávnostným nástupom vlajok členských štátov a pochodom národov, ktorého sa zúčastnilo takmer 700 kuchárov – účastníkov kongresu, čo sa tešilo veľkému záujmu ako turistov, tak aj domácich obyvateľov. Sprievod vychádzajúci z City Central Parku sa zastavil pred stavangerskou radnicou, v priestoroch ktorej nórsky kulinársky tím pripravil pre účastníkov slávnostný večer pod názvom „Vítajte v Stavangeri „ . Príjemnú atmosféru večera si všetci užívali do neskorých večerných hodín, aj keď ťažko povedať ,že večerných , vzhľadom na to, že v tomto čase v Stavangeri slnko zapadá okolo 22,45 hod. a svitalo už okolo tretej hodiny ráno.

Rokovanie Svetového kongresu WACS 3. júla 2014 sa začalo slávnostnými príhovormi a zdravicami. Riaditeľ kongresu pán Charles Carroll, viceprezident WACS privítal účastníkov, poďakoval prezidentke Nórskej asociácie kuchárov a cukrárov pani Kristine Hartviksen za úsilie, ktoré spolu s členmi regionálnych pobočiek nórskej asociácie a dobrovoľnými pomocníkmi vyvinula, aby sa kuchári z celého sveta mohli stretnúť v Stavangeri. Slávnostným príhovorom privítali účastníkov aj námestníčka primátora mesta Stavanger, pani Bjord Tysdal Moe. a štátny tajomník nórskeho Ministerstva obchodu, priemyslu a rybolovu pán Amound Dronen Ringdal.

Rokovanie kongresu svojim príhovorom zahájil prezident WACS pán Gissur Gudmundsson. Program rokovania bol veľmi pestrý ale aj veľmi náročný. K základným témam patrili zabezpečenie kvalitných potravín, ochrana životného prostredia, lepšie využívanie potravín , eliminácia plytvania potravinami a profesionálna odbornosť a pod. V podaní Juliana Cribba, austrálskeho vedca, spisovateľa a komunikátora zaznela prednáška „Budúce výzvy nášho potravinového systému“ ., ktorá svojim obsahom dôrazne upozornila na potrebu výrazne zmeniť dnešný prístup. O budovaní kuchárskeho tímu a poslaní kuchárskych asociácií, manažovaní stresu , vedení a príprave tímu mladých kuchárov na gastronomické súťaže hovorila pani Anita Cheng, manažerka juniorského tímu kuchárov a cukrárov z Hong Kongu, ktorý za tri roky od svojho vzniku dosiahol výrazných úspechov. Konštatovala, že pre úspech je potrebné najmä dobre stanoviť cieľ, mať talent, zohnať veľa, veľmi veľa zdrojov a mať dobrý plán. Okrem toho veľkú chuť do práce a húževnatosť. S tým možno len súhlasiť, ale je to naozaj veľmi tvrdá práca. Veľký potlesk za prednášku „Rodinné podnikanie a jeho trvala udržateľnosť“ zožal syn zakladateľa spoločnosti Delmah Tea, Fernando Dilhan. Najmä pre mladších kuchárov bola zaujímavá prezentácia Evena Ramsvika, prominentného šéfkuchára a majiteľa najlepšej nórskej reštaurácie za rok 2013 – reštaurácie Ylajali v Osle. Charizmatický šéfkuchár hovoril o prevádzkovaní svojej reštaurácie, o základných princípoch, ktorými sú spolupráca, spoločný cieľ a kvalitné jedlá. V prezentácii hovoril o problémoch svojej reštaurácie, aj o tom ako jedného dňa prepustil všetkých čašníkov a od tej doby v jeho reštaurácii obsluhujú len kuchári. To samozrejme vzbudilo veľkú pozornosť poslucháčov a zabavilo celú sálu. K ďalším témam patrili trvalo udržateľné riadenie morských zdrojov , udržateľného rybolovu a udržateľný chov rýb, ktoré mali spoločné motto: zdravé ryby z čerstvej vody. Ďalší deň prebiehali separátne prezentácie a prednášky. Kým v hlavnej sále rokovali prezidenti členských asociácii z celého sveta, o poschodie vyššie prebiehali rôzne workshopy a prednášky. Účastníci sa tak mohli zoznámiť s certifikačným programom WACS, zúčastniť sa na prezentácii iniciatívy „ Ženy vo WACS-e“, oboznámiť sa s prezentáciou programu WACS „školenie školiteľov“. Veľký ohlas mala prednáška Frederika Bau, zameraná na prednosti používania čokolády zn. Valrhona a ďalších cukrárských surovín. Samostatnú prezentáciu mala aj iniciatíva WACS „Chefs Without Borders“, ktorá sa zameriava na charitu a pomoc. Účastníci kongresu priamo na mieste finančne prispeli do fondu tejto iniciatívy . Ďalej tu prebiehali prezentácie spoločností Nestlé, Unilever a Elektrolux a ďalšie.
Prezidenti kuchárskych a cukrárskych asociácii sa zatiaľ venovali voľbe Kontinentálnych riaditeľov WACS. Za kontinentálneho riaditeľa WACS pre Strednú Európu na nasledujúce roky bol zvolený pán Miroslav Kubec prezident Asociaácie kuchárov a cukrárov Českej republiky. Mirku srdečne blahoželáme. Ďalej sa prezidenti venovali diskusii na rôzne interné témy, rozhodovali o mieste a čase konania Svetového kongresu WACS v roku 2018. O zorganizovanie sa uchádzali hneď dve krajiny, Kanada a Malajzia. Prezidentov zrejme viac presvedčila prezentácia Malajzijskej asociácie kuchárov, keďže nakoniec rozhodli, že v roku 2018 sa kuchári a cukrári na kongrese stretnú v Kuala Lumpur, hlavnom meste Malajzie. V roku 2016 sa kongres bude konať v gréckych Aténach.

Súčasťou programu rokovania bolo oceňovanie a udeľovanie vyznamenaní. Na rokovaní boli dekorovaní noví doživotní čestní členovia WACS a boli udelené, ocenenia za humanitnú prácu, za oblasť vzdelávania, za humanitárnu prácu a cena prezidenta. Veľmi zaujímavá bola panelová diskusia za okrúhlym stolom „ Ako nakŕmiť planétu“ zameraná na kvalitu potravín, zamedzenie plytvania potravinami, ochranu životného prostredia a problematiku odpadov.

Počas rokovania kongresu prebiehalo finále súťaže WACS Global Chefs Challenge v odbore kuchár a majstrovstvá sveta cukrárov a taktiež gastronomická výstava, obom aktivitám sa účastníci mohli venovať počas prestávok rokovania a obedňajších prestávok. Špeciality nórskej kuchyne sme mali možnosť ochutnávať na prezentáciách rôznych nórskych špecialít a surovín, počas obedov v mieste rokovania kongresu ale aj počas spoločne organizovaných spoločenských večerov. Veľmi zaujímavá bola návšteva najväčšieho nórskeho skleníka, ktorý poskytuje 70 % z celkovej produkcie papriky a paradajok nórska. A to za dodržiavania podmienok oprávňujúcich na označenie bio zelenina.
Kuchári juniori mali svoj vlastný program, zameraný na prezentácie firiem, návštevy fariem, prezentácie kuchárov, stretnutia so známymi kuchármi, workshopy.

V okolí Stavangeru je vraj veľké množstvo prírodných krás, ktoré sme bohužiaľ pre krátkosť času a rozsah odborného programu kongresu nemali možnosť navštíviť. Škoda, možno nabudúce.

Slovenčina Slovenčina English English