Tatranský Kuchár 2019

Tatranský Kuchár 2019

Tatranský klub a SZKC vyhlasuje súťaž Tatranský Kuchár 2019 na deň 3.5. 2019 a XXVIII. JARNÚ GASTRONOMICKÚ VÝSTAVU JEDÁL A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV.

INFORMÁCIE

  • 7.00 h Štart prvých súťažiacich finálového kola Tatranský Kuchár 2019
  • 10.00 h Slávnostné otvorenie výstavy
  • 10.30 – 14.30 h Sprievodné akcie
  • 16.00 – 18.00 h Odovzdávanie cien a diplomov

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách:

  • I. kategória: Kuchár Senior – Profesionálni kuchári z hotelových a reštauračných zariadení
  • II. kategória: Kuchár Junior – Žiaci stredných, hotelových a učňovských odborných škôl
  • III. kategória: Cukrár Junior – Žiaci stredných, hotelových a učňovských odborných škôl

Každý súťažiaci obdrží jeden vstup zdarma pre doprovod.

Príloha na stiahnutie: Tatransky Kuchar 2019 Propozicie prihlaska

 

Slovenčina Slovenčina English English