V Čadci sa konal úspešný odborný seminár DEZERTY

V Čadci sa konal úspešný odborný seminár DEZERTY

Klub cukrárov v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Čadci zorganizoval odborný seminár DEZERTY. Témou seminára bola príprava špeciálnych dezertov, zdobenie, servírovanie, použitie lesklých glazúr a módnych trendov. Školiteľom bola Mgr. Jozefína Zaukolcová, predsedníčka klubu cukrárov SZKC. Účastníkmi boli študenti aj pedagógovia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca. Študenti odboru cukrár prejavili veľký záujem o danú tému, boli veľmi komunikatívny a  pozorní. Seminár končil spokojnosťou na strane ako študentov tak aj pedagógov, ktorí veľmi úzko spolupracovali pri organizovaní odborného seminára určeného najmä pre cukrárov s  témou dezerty.

3.

Seminár sa podarilo zorganizovať aj vďaka ústretovosti vedenia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca p. riaditeľke školy Ing. Ľudmile Verčimákovej a zanieteniu majstrov odbornej výchovy, odbor cukrár: Mgr. Viere Hýllovej, Bc. Márii Tulcovej, Mgr. Jane Píštekovej.

Naša vďaka patrí aj partnerom a sponzorom SZKC, ktorí akciu podporili: Spoločnosť Zeus s.r.o. Bratislava, spoločnosti Debic a spoločnosti Accom Slovakia s.r.o Banská Bystrica, T – fornax s.r.o. Dubnica nad Váhom.

12.

Odovzdávať odborné vedomosti a skúsenosti mladej generácii je poslaním každého pedagóga a je naozaj veľkou radosťou keď úsilie pedagógov vyústi do záujmu študentov o zvolené povolanie a chuť vzdelávať sa. Seminára sa zúčastnilo 30 študentov odboru cukrár 1. – 3. ročník, 5 pedagógov. Prejavili veľký záujem o vzdelávanie a každú novú informáciu. aj napriek veľmi skromnému regiónu.

Mgr. Jozefína Zaukolcová
predsedníčka Klubu cukrárov SZKC

Slovenčina Slovenčina English English