Veľkonočný pozdrav 2022

Veľkonočný pozdrav 2022

K novej jari veľa sily, by ste zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

 Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.

Vážení priatelia,
veselú a pokojnú Veľkú noc plnú zdravia, pohody  slniečka, radosti, milých priateľov a pekných chvíľ v kruhu najbližších prajú

Vojto Artz, prezident SZKC

Ing. Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English