Veselé Vianoce a PF 2015

Veselé Vianoce a PF 2015

Vážení priatelia,

blížia sa najkrajšie sviatky roka. Dovoľte, aby sme Vám zaželali radostné prežitie Vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia, pohody, pracovných aj osobných úspechov do nového roku 2015.

Branislav Križan, prezident SZKC
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenčina Slovenčina English English