Vyhlásenie súťaže Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP 2020 / 2021

Vyhlásenie súťaže Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP 2020 / 2021

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR  listom zo dňa 13. Októbra 2020 vyhlásilo  „10. ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR METRO CUP.“

Organizátormi súťaže sú: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC)  a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Garantom súťaže je SZKC.

Termín prihlásenia súťažiaceho  do krajského  semifinálového kola súťaže je  26. november 2020 prostredníctvom e-mailovej adresy: szkc@szkc.sk

Viac informácii v prílohách na stiahnutie:

Tieto prílohy budú uverejnené aj na :  www.siov.sk

Tešíme sa na prihlášku aj na nominanta do súťaže za Vašu školu!

Slovenčina Slovenčina English English