Výrobky z kozieho a ovčieho mlieka sú bezpečné

Výrobky z kozieho a ovčieho mlieka sú bezpečné

Dnes sme z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dostali správu týkajúcu sa ovčieho a kozieho mlieka, ktorú Vám dávame do pozornosti:

Výrobky z ovčieho a kozieho mlieka sú bezpečné
Tlačová správa

Bratislava, 22. júna 2016 – Chov oviec a kôz vo voľnej prírode podlieha prísnemu zdravotnému dohľadu. Doteraz bolo vyšetrených 370 vzoriek mlieka. Ani v jednom prípade sa nepotvrdila prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Mlieko, bryndza, ovčie a kozie syry, ale aj žinčica sú úplne bezpečné.

Začiatkom júna boli medializované prípady lokálnej epidémie kliešťovej encefalitídy v Košiciach a v Banskej Bystrici. Ako možný zdroj nákazy bola uvádzaná konzumácia ovčieho syra zo salaša. Ani v jednom prípade sa prítomnosť vírusu v ovčom alebo kozom mlieku nepotvrdila.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR sa dlhodobo zaoberá otázkou hrozby zvyšovania populácie kliešťov vo voľnej prírode, spôsobu chovu oviec a kôz vo voľnej prírode a možnosti ich nakazenia. V roku 2014 sa zaviedli diagnostické postupy vírusu. V prípade akéhokoľvek podozrenia nákazy prebieha okamžité vyšetrovanie zvierat a mlieka. Z tohto dôvodu bolo hlavnými veterinárnym lekárom niekoľkokrát vydané núdzové opatrenia a takisto príslušnou RVPS opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy u zvierat a ohrozenia ľudí z konzumácie ovčích a kozích výrobkov.

V roku 2015 bolo vyšetrených 184 bazénových vzoriek surového ovčieho a kozieho mlieka a v roku 2016 do prípadu v Košiciach 55 vzoriek. Hlavný veterinárny lekár SR nariadil dňa 2.6. 2016 mimoriadne núdzové opatrenia. K 17.06. 2016 v rámci mimoriadneho núdzového opatrenia bolo vyšetrených 370 vzoriek mlieka. Vyšetrenia zvierat a mlieka ani v jednom prípade nepotvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy.

„Testy odobratých vzoriek ovčieho a kozieho mlieka potvrdili, že ide o bezpečné a zdravé výrobky,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Chov oviec a kôz na Slovensku podlieha prísnemu zdravotnému dohľadu.“ Podľa ministerky chov oviec a kôz prispieva k propagácii slovenského poľnohospodárstva, budovaniu vzťahu k slovenským výrobkom i krajine. Sú tiež dôležitým prvkom pri zvyšovaní podielu našich domácich, kvalitných, zdravých a čerstvých výrobkov na trhu.“

S pozdravom
Ing. Michal Feik
Odbor komunikácie a marketingu

Slovenčina Slovenčina English English