Výzva vláde SR na spoluprácu s Michelinom

Výzva vláde SR na spoluprácu s Michelinom

Aj Slovensko si zaslúži byť na mape svetovej gastronómie. Jednou z ciest je zviditeľnenie sa prostredníctvom Michelinovského bedekra.

Preto sa pripájame k „Výzve vláde Slovenskej republiky na spoluprácu Michelinom“, ktorej autorom je Gurmán na Slovensku – bedeker najlepších reštaurácií Slovenska. Podporovateľmi výzvy sú výrazné osobnosti slovenskej gastronómie. Možnosť pripojiť sa k ním máte aj vy. Podporiť túto výzvu môžete prostredníctvom linku:

https://www.peticie.com/aj_slovensko_chce_michelina_aby_sa_dostalo_na_svetovu_gastronomicku_mapu

Pripojte sa a podporte posun slovenskej gastronómie a jej zručných odborníkov na gastronomickú mapu sveta.

Aj Slovensko má svetu na poli gastronómie čo ponúknuť. Kvalita a pestrosť našich gastronomických služieb sa za posledné roky výrazne zvýšili. Máme tu šikovných šéfkuchárov a veľmi zaujímavé tradičné, ale aj moderné slovenské jedlá. Gastroturistika je neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu, ktorý nielenže zamestnáva množstvo ľudí a drobných živnostníkov, ale dokáže rozvíjať regióny a je súčasťou marketingu a brandingu krajiny, ktorá sa cez cestovný ruch pripomína svetu. Podobne ako športovci či umelci, aj šéfkuchári reprezentujú svoju krajinu a robia jej PR po celom svete za veľmi nízke finančné náklady. Preto vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby spoluprácu s Michelinom uzavrela.

Podporte našu výzvu vláde Slovenskej republiky jej podpísaním.

Prečo by Slovensko malo spolupracovať s celosvetovým bedekrom Michelin?

  1. Michelin Guide je globálny reštauračný sprievodca, ktorý sprostredkúva informácie o najlepších miestach sveta, kde sa dá ochutnať lokálna kuchyňa a produkty z daného regiónu, čím tento región alebo krajinu propaguje po celom svete. Hodnotenie zahŕňa široké spektrum gastronomických prevádzok od bistier až po špičkové reštaurácie. Michelin Guide, ktorý bol založený pred 123 rokmi, je najznámejší a najrešpektovanejší svetový bedeker, ktorý mapuje trendy na gastronomickom poli už desiatky rokov.
  2. Prezentácia reštaurácií krajiny je zároveň prezentáciou jej gastronómie a lokálnych špecifík či turistických atraktivít a kultúry, čím výrazne propaguje aktívny cestovný ruch.
  3. Prezentáciou a hlavne výberom konkrétnych reštaurácií vie naštartovať konkurenčné prostredie v krajine a dať tak celému sektoru impulz na rozvoj, modernizáciu a predovšetkým zvýšenie kvality. Vie motivovať majiteľov a prevádzkovateľov reštaurácií ku kvalitatívnemu porovnávaniu sa so svetovou konkurenciou.
  4. Michelin vie osloviť turistov, ktorí sú ochotní stráviť v propagovanej lokalite viacero dní, užiť si viacero atrakcií a radi za ne zaplatia. Ide o turistov, ktorí spoznávajú nové miesta, hľadajú nové zážitky, nové príbehy a Slovensko ako málo objavená krajina Európy vie práve takéto zážitky ponúknuť.
  5. Michelin určite pomôže k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Z analýzy, ktorú si nechali spraviť v Maďarsku, ako aj v Česku, vyšlo, že cestovný ruch má zásadný podiel na štátnom príjme. Výdavky turistov na gastronomické služby predstavujú v mnohých prípadoch viac ako 30 percent ich celkových výdavkov. K tomu prirátajme výdavky na ubytovanie a výdavky na sprievodné služby. To je neuveriteľne veľké číslo, o ktoré zatiaľ na Slovensku nie je veľký záujem. Michelin je nástrojom, ktorý vie upútať práve týchto hostí, osobitne gastroturistov.
  6. Nejde len o podporu samotného gastroturizmu, ale o jeden z významných indikátorov všeobecného rozvoja Slovenskej republiky, nielen ako turistickej destinácie. Michelin Guide pôsobí tradične vo všetkých demokratických a hospodársky rozvinutých krajinách Európy a Ameriky. V poslednom desaťročí sa rozšíril aj do ekonomík Ázie a postkomunistických krajín (Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko). Predpokladáme, že vláda chce, aby bolo Slovensko považované za súčasť civilizovanej a hospodársky rozvinutej Európy. Slovensko je jednou z posledných krajín v Európe a skutočne poslednou v strednej Európe, ktorá nemá nadviazanú spoluprácu s Michelinom.
  7. Michelin pomôže spropagovať celé Slovensko, pretože sa o reštauráciách z Tatier, zo stredného Slovenska či z Košíc dozvedia po celom svete. Nejde teda prioritne len o Bratislavu. Prostredníctvom bedekra Michelin sa tak jeho čitatelia z celého sveta dozvedia aj o regionálnych špecialitách alebo produktoch, o ktorých sa zmieňuje vo svojich popisoch jednotlivých reštaurácií.
  8. Veď položme si jednoduchú otázku: Prečo by mal zahraničný hosť úrovne strednej vrstvy prísť na Slovensko? Musí mu predsa niekto garantovať kvalitné ubytovanie, gastronómiu na úrovni a zaujímavé atrakcie. A jedným z celosvetových garantov a odporúčateľov je práve Michelin.
  9. Čo to prinesie Slovensku? Nie je to len propagácia tých 15 – 20 reštaurácií, ale hlavne propagácia samotnej krajiny a jej tradícií, kultúry a atraktivít. Práve to je hlavným prínosom spolupráce s globálnym propagátorom, akým je Michelin. Podporte našu výzvu vláde Slovenskej republiky jej podpísaním.

https://www.peticie.com/aj_slovensko_chce_michelina_aby_sa_dostalo_na_svetovu_gastronomicku_mapu

Slovenčina Slovenčina English English