Zmena sídla Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Zmena sídla Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Oznamujeme zmenu sídla Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Sekretariát Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) sa dňom 1. júna 2015 presťahoval na novú adresu a tým zároveň aj mení svoje sídlo.

V súvislosti s tým od 1. júna 2015 nastane zmena v sídle aj v korešpondenčnej adrese SZKC:

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Mostová 2
811 02 Bratislava 1

Dávame Vám túto zmenu na vedomie a prosíme, aby ste ju zaznamenali pre potrebu písomnej komunikácie.

Slovenčina Slovenčina English English