Aké zmeny prináša nový COVID automat

Aké zmeny prináša nový COVID automat

Od pondelka, 16. augusta 2021 , platí na Slovensku nový Covid automat.

V porovnaní s predchádzajúcim CA má menej fáz, zavádza tzv. protokoly (základ, OTP, očkovaní), ktoré si prevádzky poskytujúce služby môžu vybrať pre ich fungovanie. Protokoly OTP a očkovaní umožňujú niektorým prevádzkam poskytovanie služieb aj v stupňoch ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia.

Podľa nových pravidiel Covid automatu, budú opatrenia prijímané na regionálnej úrovni, čím by sa malo predísť plošnému lockdownu.

K definícii plne zaočkovanej osoby pribudli v nových vyhláškach definície tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Nové povinnosti vyplývajúce z nových vyhlášok:

Každá prevádzka musí od 16. augusta viditeľne vyznačiť, či umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

  1. aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  2. výlučne osoby v režime OTP
  3. výlučne osoby plne očkované.

Vzorové vývesky na označenie prevádzky:

Režim – zaočkovaní

Režim – OTP

Režim – základ

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb v zmysle § 2 odseku 3 písm. g) rozdielne.

Prílohy na stiahnutie :

Otázky a odpovede na najčastejšie otázky – na stiahnutie.

Vyhláška 240/2021k obmedzeniam prevádzok – na stiahnutie.

Vyhláška 241/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí – na stiahnutie.

Aby sa ľudia, ale aj majitelia prevádzok či organizátori podujatí jednoduchšie zorientovali v platných opatreniach, posielame vám prehľadné infografiky (v ktorých sú zrozumiteľne uvedené jednotlivé opatrenia pre konkrétne situácie)  a linky, na ktorých sú dostupné praktické informácie a grafické podklady pre označenia prevádzok.

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené aj dva manuály – pre gastro sektor a pre obchod a služby:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

Platné opatrenia v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené aj na stránke www.automat.gov.sk.

Slovenčina Slovenčina English English