Ďalší úspešný ročník DANUBIUS GASTRO 2023

Ďalší úspešný ročník DANUBIUS GASTRO 2023

Počas štyroch dní od 20. do 23.04. 2023 , bolo bratislavské Veľtržné a kongresové centrum Incheba a. s. Bratislava , dejiskom stretnutia domácich a zahraničných gastronómov a potravinárov.

Medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro je najvýznamnejší gastronomický veľtrh na Slovensku, ktorý sa za 30 rokov vyprofiloval na rozhodujúce podujatie vo svojom segmente. Je dlhodobo uznávaným podujatím a dôležitou platformou pre prezentáciu trendov a noviniek v segmente gastronómie. Vďaka účasti významných značiek ale aj menších spoločností a živnostníkov prináša komplexnú prehliadku súčasných trendov v gastronómii.

Akcia bola určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť a orientovala sa na prezentáciu gastronomických produktov, zručnosti kuchárov a cukrárov, a prezentáciu partnerských spoločností SZKC i dodávateľských spoločností .

Počas konania Danubius GASTRO 2023 sa prezentovalo 150 vystavovateľov zo 7 krajín (Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Dánsko a USA) .Ich expozície aj akcie sprievodného programu si prezrelo úctyhodných 70 216 návštevníkov.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov pripravil atraktívnu expozíciu, kde sa na ploche 500 m2 konal sprievodný program. A bolo u nás naozaj veľmi živo.

Rozšíril sa počet súťaží juniorov . Oproti prechádzajúcim ročníkom sa k finálovým kolám celoslovenských postupových súťaží kuchárov a cukrárov juniorov SKILLS Slovakia Gastro junior CUP,

12 ročníka Skills Slovakia Gastro junior METRO CUP 2023 v odbore kuchár a

  1. ročníka Skills Slovakia Gastro junior CUP 2023 v odbore cukrár ,

ktorý organizujeme v spolupráci so Štátnym inštitútom vzdelávania – ŠIOV, pridal po dlhšom čase 6. ročník súťaže v zručnosti kuchárov METRO kuchársky päťboj 2023 a nazbieral sa aj slušný počet súťažiacich , ktorých prišlo 44. Výsledky práce súťažných tímov potvrdili, že slovenská gastronómia má o svoj rozvoj v budúcnosti dobre postarané. O

osud dobrého mena slovenskej gastronómie a slovenských kuchárov a cukrárov sa naozaj nemusíme obávať.

Celé súťažné dianie a atmosféru v expozícii opäť bravúrne podchytil svojim moderátorským výkonom Roman Juraško.

Počas veľtrhu našu expozíciu navštívila aj početná delegácia členov Národnej asociácie stravovacích a stravovacích manažérov Maďarska, na čele s prezidentkou pani Annou Zoltai. Výsledkom rokovania bola dohoda o partnerskej spolupráci a výmene skúsenosti oboch našich združení.

V Bratislave opäť stretli odborníci zo segmentu HoReCa, ale aj milovníci dobrého jedla, na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 a tak sme v expozícii nemali núdzu ani o návštevníkov.

SZKC opäť privítali svojich odborných partnerov aj návštevníkov. .Náš Sprievodný program sľuboval množstvo kulinárskych zážitkov. Bol plný súťaží, varenia na živo, ochutnávok a informácii a tak počet návštevníkov bol naozaj prekvapujúco vysoký.

Návštevníci sa počas všetkých štyroch dní mohli inšpirovať aj množstvom praktických ukážok

Okrem už spomínaných súťaži zavítal do kuchárskeho štúdia aj Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov Prišli a úspešne prezentovali slovenské národné menu , pripravované na súťaž na svetovej úrovni – IKA- Culinary Olympics Stuttgart 2024, ktorá je olympiádou kuchárov a cukrárov. Návštevníci tak mali možnosť na mieste ochutnať slovenské olympijské menu.

Na mieste mali možnosť ochutnaj aj produkty partnera SZKC spoločnosti Savencia Fromage & Dairy SR . Skúsený markéter spoločnosti pán Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. naozaj bravúrne oboznámil návštevníkov s portfóliom spoločnosti a špeciálne sa zameral na GASTROBRYNDZUsyr LUČINA, vyrábané v Liptovskom Mikuláši. Prítomní mali možnosť ich aj na mieste ochutnať vo forme bryndzových halušiek pripravených členmi SZKC a torty „Cheese cake z Lučiny“ z autorskej dielne známeho šéfkuchára Petra Vargu.

V priebehu veľtrhu boli návštevníkom expozície „dopriate“ aj podrobné a veľmi zaujímavé informácie o produktoch partnerskej spoločnosti SZKC „Davidkovo koření,“ ktoré im sprostredkoval priamo majiteľ spoločnosti pán Dávid Jurásek, podnikajúci aj na Slovensku. Prekvapením boli zmesi korenia a byliniek pre cukrárov.

Veľký potlesk si vyslúžila aj show „BIG PAN“ , v podaní pánov Vojta Artza, prezidenta SZKC a šéfkuchára spoločnosti METRO Cash & Carry SR a Lukáša Guzmana , člena Banskobystrického klubu SZKC. Paela z darov mora a s použitím Dávidkového koření“ chutila veľmi.

Veľa radosti a potešenia priniesla akcia „Varenie s deťmi návštevníkov“, deti zdobili palacinky a o ostatné sa postarali členovia SZKC Vojto Artz, Daniel Melicherik, Oľga Melicheriková a.h. a ďalší. Radosť v detských očkách a spokojné úsmevy rodičov potvrdili, že táto akcia sa podarila. Deti odchádzali spokojné , usmiate a ovenčené zaslúženou medailou.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým našim partnerom, bez ktorých by sa nám nepodarilo vytvoriť také súťažné podmienky a takú priaznivú atmosféru, ako vládla v našej expozícii. Zásluhu na tom mali:

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR, generálny partner SZKC,

Spoločnosť Incheba a. s. Bratislava,

spoločnosť SEBA Senátor Banquet s. r. o Bratislava

spoločnosti Fagor Gastro CZ a A-Z GASTRO Banská Bystrica technologickí partneri

spoločnosť Robot Coupe ,

spoločnosť ZEDA Gajary s.r.o ,

spoločnosť VÍNO MATYŠÁK s.r.o Pezinok,

spoločnosť Dávidkovo koření

spoločnosť Savencia Fromage & Dairy

spoločnosť Studio Neumahr s.r.o

Mgr. art. Ján Hanušovský

časopis GASTRO revue gastronómie a CR

partneri súťaži :

 spoločnosť ZEUS Bratislava s. r. o,

spoločnosť ACCOM Slovensko s. r o Banská Bystrica

spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o, Žarnovica

spoločnosť Tescoma s. r. o Púchov,

Mediálnym partnerom bol časopis GASTRO – Revue gastronómie , obchodu a CR

a spolupracujúcou školou bola Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava, ktorej študenti pod vedení MOV Ing. Emílie Bačovej a Márie Kurucovej a v spolupráci so spoločnosťou SEBA Senátor Banquet Bratislava s.r.o sa starali o spokojnosť našich hostí,

Všetkým úprimne a z celého srdca ďakujeme za pomoc a podporu.

Slovenčina Slovenčina English English