Európska kontinentálna konferencia prezidentov národných asociácií kuchárov a cukrárov združených vo WACS Worldchefs, Bregenz 2023

Európska kontinentálna konferencia prezidentov národných asociácií kuchárov a cukrárov združených vo WACS Worldchefs, Bregenz 2023

V dňoch 7. – 9. mája 2023 sa v rakúskom meste Bregenz, nachádzajúceho sa na brehu Bodenského jazera, zišli prezidenti a delegáti osemnástich národných asociácií kuchárov a cukrárov z celej Európy, aby prerokovali najdôležitejšie otázky svojej súčasnosti i blízkej budúcnosti. Za Slovenský zväz kuchárov a cukrárov sa zúčastnil prezident zväzu Vojto Artz , generálna tajomníčka Ing. Zuzana DúžekováMgr. Marta Rakociová.

Organizátorom stretnutia bol Rakúsky zväz kuchárov Rokovanie viedol Kontinentálny riaditeľ Worldchefs WACS pre Strednú Európu pán Alain Hostert. V on-line príhovore účastníkov pozdravil prezident Worldchefs WACS pán Thomas Gugler . Počas rokovania odzneli prezentácie kontinentálnych riaditeľov WACS i prezidentov jednotlivých asociácií a zväzov o činnosti a aktivitách za obdobie od posledného stretnutia v roku 2022. Hlavnými okruhmi diskusie boli zhodnotenie predchádzajúcej činnosti a príprava na najväčšie spoločné aktivity na svetovej úrovni. Dominovali: vyhodnotenie semifináového kola súťaže Global Chefs Challenge 2023 v Rimini, príprava Olympiády kuchárov a cukrárov IKA Stuttgart 2024 a Svetový kongres Worldchefs WACS – Singapur 2024, ktoré vyvolali množstvo otázok a veľmi široké diskusie. Rušno bolo aj v kuloároch počas krátkych prestávok. Diskutovanou problematikou boli aj možnosti a podmienky obnovy a doplnenia hodnotiteľských komisií WACS. Na záver rokovania boli prijaté závery, podpísané všetkými prítomnými prezidentami asociácií, ktoré budú predložené vedeniu Worldchefs WACS.

Rakúsky zväz kuchárov ako hostiteľ svojim hosťom pripravil veľmi príjemné rokovacie prostredie v priestoroch hotela Schverzler**** ako aj zaujímavý sprievodný program pre kuchárov juniorov, prezentácia špecialít národnej kuchyne ,prehliadka malebného mestečka, či spoločná slávnostná večera účastníkov konferencie podávaná na palube lode , počas plavby po Bodenskom jazere.

Slovenčina Slovenčina English English