Súťaž odborných škôl „FourFest – EUROAKADEMIK GASTRO 2023“ V Rimavskej Sobote opäť potvrdila svoju kvalitu

Súťaž odborných škôl „FourFest – EUROAKADEMIK GASTRO 2023“ V Rimavskej Sobote opäť potvrdila svoju kvalitu

Medzinárodné majstrovstvá v odborných zručnostiach stredných odborných škôl FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2023, opäť potvrdili správnosť myšlienky spájať žiakov štyroch krajín, prezentovať sa, konfrontovať navzájom zručnosti, prežiť príjemné chvíle. Je to jedinečná , je jedinečná súťaž s najväčším rozsahom súťažných kategórií na Slovensku.

V dňoch 17. – 18. mája 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote zorganizovala už jej 14 ročník. A súťažiacich prišlo neúrekom , možno povedať, že sa dosiahol rekord 140 súťažiacich z 32 škôl zo Slovenska. Českej republiky, Maďarska a Poľska. Odborné zručnosti si tak v súťažnom ringu vo svojom odbore opäť prišli porovnať kuchári, obchodní pracovníci, kozmetici, kaderníci, vizážisti somelieri, baristi, čašníci a barmani z krajín V4.

Sprievodný program ,ktorý neodmysliteľne patrí k tejto udalosti bol rovnako zaujímavý. Zahŕňal nesúťažnú zábavnú akciu, „Príprava držkovej polievky“, do ktorej sa zapojilo päť družstiev dve zo Slovenska, jedno z Českej republiky a dve družstvá z Maďarskej republiky . Pravdaže, nechýbala ani odborná porota zložená z certifikovaných hodnotiteľov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Výkony hodnotili: Daniel Melicherik, Ivan Vozár a Zuzana Dúžeková. Určiť víťaza veru nebolo ľahké, vzhľadom na regionálne špecifiká prípravy tohto pokrmu. Nakoniec bolo rozhodnuté, že najlepšie uspelo družstvo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej z Rimavskej Soboty a družstvo Stredného odborného učilišťa spoločného stravovania z Poděbrad. Ale všetci spolu s návštevníkmi sa výborne zabavili. Určite to prispelo k zmierneniu súťažného stresu, ktorý súťažiacich čakal na druh deň.

Divadelná sála Kultúrneho domu sa v neskorších popoludňajších hodinách 18.mája 2023 rozozvučala hudbou populárnej kapely Metalinda , ktorá si už v minulosti v Rimavskej Sobote našla svojich fanúšikov.

Hlavným súťažným dňom bol štvrtok , 18. máj 2023. Kuchári , čašníci, barmani, obchodní pracovníci, kozmetici , kaderníci a vizážisti súťažili v priestoroch Domu kultúry. Baristi a somelieri zas v priestoroch reštaurácie hotela Zlatý býk .

Naozaj reprezentatívne podujatie, ktoré má svoje čestné miesto nielen v meste Rimavská Sobota a v Banskobystrickom kraji, ale aj mimo Slovenska, slávnostne otvoril riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb PaedDr. Jaroslav Bagačka za prítomnosti zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Rimavská Sobota ..

V estrádnej sále Domu kultúry si svoje odborné zručnosti merali kuchári juniori. Súťažnou témou bola príprava 2 porcií hlavného jedla z ryby – lososa. Predsedom hodnotiacej komisie bol šéfkuchár hotela Dixon Banská Bystrica a zároveň predseda Banskobystrického klubu SZKC Richard Cisár, ďalšími členmi odbornej poroty boli členovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Daniel Melicherik a Ivan Vozár, aj tento rok sa do hodnotenia zapojila a česká herečka Markéta Hrubešová. Porota hodnotila podľa prísnych hodnotiacich kritérií Svetovej organizácie kuchárskych spolkov Worldchefs – WACS .Podľa získaných bodov zaradila súťažiacich do bronzového, strieborného a zlatého pásma.

Zlaté pásmo:

  1. miesto Roman Šuchma SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene,
  2. miesto Timea Kurincová zo SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
  3. mesto, Filip Hradecký zo SOU společného stravování Poděbrady, ň

ďalej:

Filip Pataki, SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, Tomáš Rajtúk zo SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote,Sebastián Weis zo SOŠ obchodu a služieb Martin, Šimon Voštinár zo SOŠ obchodu a služieb Trnava,


Strieborné pásmo

boli zaradení:Júlia Krátka SOŠ obchodu a služieb Púchov , Miroslav Mišuta SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom, Sofia Bradová Súkromná hotelová akadémia B. Štiavnica ,Martina Prefektušová Súkromná hotelová akadémia B. Štiavnica, Denis Dominko SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec,Tomáš Gálik SOŠ obchodu a služieb Piešťany,

Bronzové pásmo

János Báli, Éger, Maďarská republika , Martin Holovács SOŠ služieb Levice, Marek Kubizniak SOŠ obchodu a služieb B. Bystrica, Marek Džupinka, SSOŠ Revúca, Jozef Gergeľ SSOŠ obchodu a služieb Očová, Martina Dreveňáková SSOŠ Bardejov, Oliver Kasarda SSOŠ Pamiko Košice, Lucia Libová SSOŠ Pamiko Košice

 

Mimoriadne ocenenie za kreativitu: Sofia Bradová, Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica

 

Podujatie veľmi kultivovane slovom sprevádzal, herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Daniel Výrostek,

Všetkým výhercom gratulujeme aj my a tešíme sa opäť na stretnutie o rok.

Záverom chceme vyjadriť veľké uznanie a obdiv riaditeľovi SOS obchodu a služieb Rimavská Sobota PaedDr. Jaroslavovi Bagačkovi a celému kolektívu školy, ktorý sa podieľal na príprave na Slovensku bezkonkurenčne rozsiahlej a náročnej súťaže študentov stredných odborných škôl.

 

Slovenčina Slovenčina English English