Poézia v gastronómii 2018

Poézia v gastronómii 2018

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána Miroslava Kubeca – WACS Continental Directora Central Europe a pána Vojta ARTZA – prezidenta SZKC vyhlasuje 19. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii 2018.

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:


– kuchár senior


– kuchár junior


– cukrár senior


– cukrár junior


– zvláštna cukrárska kategória: Artistika

Termín konania: 26. januára 2018 od 9,00 do 17,00 hod.

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:

Propozície Poézia v gastronómii 2018
Prihláška Poézia v gastronómii 2018 – kuchár senior
Prihláška Poézia v gastronómii 2018 – kuchár junior
Prihláška Poézia v gastronómii 2018 – cukrár senior
Prihláška Poézia v gastronómii 2018 – cukrár junior
Prihláška Poézia v gastronómii 2018 – artistika senior
Prihláška Poézia v gastronómii 2018 – artistika junior

Slovenčina Slovenčina English English