Zmluva medzi Bratislavským klubom SZKC a  Klubom Írskej asociácie kuchárov – Panel of Chefs of Ireland sa úspešne rozvíja

Zmluva medzi Bratislavským klubom SZKC a  Klubom Írskej asociácie kuchárov – Panel of Chefs of Ireland sa úspešne rozvíja

V priestoroch Hotela Holiday Inn Trnava sa v podvečer 1. decembra 2017 konalo prvé oficiálne stretnutie novozvoleného prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pána Vojta Artza s vedením Panel of Chefs of Ireland, Leisner Region, ktoré predstavovali predseda pobočky Leisner pán Mark Farrel, Goerge Smith, riaditeľ Výkonného výboru pobočky a pán Maroš Hruška manager timu kuchárov. Za slovenskú stranu sa zúčastnili p. Vojto Artz, Zuzana Dúžeková, Ivan Vozár, Jozef Baránek, Oľga Baráneková, Lukáš Dörnhofer a Daniel Melicherik a pani Marta Rakociova, ktorá bravúrne odtlmočila oba náročné dni.

Na programe bolo prediskutovanie a odsúhlasenie spoločných aktivít pre rok 2018 ako aj a do budúcich rokov. Atmosféru rokovania sme využili aj na malý slávnostný akt odovzdania „Rádu prezidenta SZKC“ pánovi Marošovi Hruškovi, ktorý mu za jeho zásluhy na rozvoji spolupráce medzi obomi Asociaciámi kuchárov a cukrárov a za prezentáciu Slovenska i slovenskej gastronómie v zahraničí udelil ešte predchádzajúci prezident pán Branislav Križan. Rád pánovi Hruškovi odovzdal pán V. Artz.

Okrem obojstranného potvrdenia účasti súťažiacich z Írska na Danubius Gastro a súťažiacich zo Slovenska na súťaži “Food & Bev Live 2018“ v Írsku, prišli partneri s ponukou účasti členov SZKC na plánovanej a pripravovanej medzinárodnej súťaži kuchárskych tímov, ktorej prvý ročník by sa mal konať v priebehu mesiacov marec alebo apríl 2018. Takže pred nami stoji úloha za pomerne veľmi krátky čas zostaviť tím kuchárov a cukrárov seniorov a tím kuchárov a cukrárov juniorov, ktorí by išli obhajovať farby Slovenska. Bolo dohodnuté, že spoluprácu plánujeme v budúcnosti rozšíriť aj na zapojenie odborných škôl z oboch krajín. Mohla by sa tak začať písať história vzájomných výmen študentov na krátkodobých stážach, ďalej výmenné návštevy írskych a slovenských špičkových šéfkuchárov na školách, prípadne aj vo vybraných hoteloch a reštauráciách spojených s prezentáciou moderného spôsobu prípravy jedál atď. Atmosféra rokovania bola príjemná a program bol rozsiahly, vzhľadom na potrebu doriešenia detailov. Občerstvenie pripravil tím šéfkuchára reštaurácie Hotela Holiday Inn Trnava pána Daniela Melicherika a poldávané trojchodové menu zožalo úspech.

Na druhý deň sme preto pre írsku delegáciu na odľahčenie pripravili prezentáciu regionálných špecialít v neďalekom Slovenskom Grobe. Reštaurácia „Husacina u Gálika“ opäť nesklamala a pani Paula Gáliková so svojim tímom servírovala naozaj lahôdkové pokrmy i nápoje a tak veríme, že naši írski partneri si do domoviny odniesli okrem splnenej úlohy aj príjemnú spomienku na Slovensko a slovenskú gastronómiu.

Za ústretovosť a pomoc patrí naša vďaka riaditeľovi hotela Holiday Inn Trnava pánovi Ľudovítovi Macušovi, pani Paule Gálikovej a pani Marte Rákociovej.

Slovenčina Slovenčina English English