Veselé Vianoce

Veselé Vianoce

Vážení priatelia a priaznivci,

nech sú pre vás Vianočné sviatky žiarivé a radostné. Nech Vám prinesú pokoj, teplo a vyrovnanosť v duši. V Novom roku veľa obchodných a pracovných úspechov. Nech ten budúci rok je ešte úspešnejší ako rok 2017.

Pokojné, radostné Vianočné sviatky v rodinnom kruhu, zdravie, veľa lásky, šťastia, úspechov, a blahobytu v novom roku 2018 prajú

Vojto Artz – prezident SZKC

Ing. Zuzana Dúžeková – generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English