BIG GREEN EGG Sympózium 2019

BIG GREEN EGG Sympózium 2019

Big Green Egg Slovensko, s.r.o.vás pozýva na 2. BIG GREEN EGG Sympózium, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2019 v čase od 10:00 hod. do 16:45 hod. na zelenej ploche pred sídlom spoločnosti na adrese Zámostie 180, 017 01 Považská Bystrica, deň pred udalosťou roka #FlavourFlairSlovensko.

Téma: Techniky varenia v zelenom vajíčku (sympózium je prioritne určené pre odbornú verejnosť)

Program:

09:30 – 10:00 registrácia účastníkov
10:00 – 10:15 otvorenie sympózia, privítanie účastníkov, príhovor Dušana Divku, konateľa Big Green Egg Slovensko, s.r.o.
10:15 – 13:00 odborný program

  • Karol Sklenár, údenie, pražská šunka a foiegras
  • Krava&Co s.r.o., prednáška o chove a zrení „mäsa s príbehom“
  • Peter Frolo, priame grilovanie, príprava steakov
  • Liptovar, remeselný pivovar, prednáška o výrobe a použití piva

13:00 – 13:30 prestávka na obed
13:30 – 16:30 odborný program

  • Michal Konrád, nízkoteplotné varenie, spracovanie a príprava rýb
  • Peter Brácho, pečenie „domáceho“ chleba
  • Leonard Elenbaas, prednáška ako sa pripraviť a zvládnuť exteriérový catering („street food“)

16:30 – 16:45 otázky a odpovede, záver a ukončenie

Vstupné 30,- €/osoba. Vstupné žiadame kvôli zjednodušeniu registrácie uhradiť prostredníctvom kúpy on-line vstupenky, prosím zvoľte platba kartou. Uhradením vstupného zároveň potvrdzujete svoju účasť na sympóziu.

https://biggreenegg.sk/bge-sluzby/385-vstupenka-2-big-green-egg-sympozium.html

Pre každého účastníka sympózia je zabezpečený obed a celodenné občerstvenie. Podrobnejšie informácie: Marek Bazala, e-mail: marek.bazala@biggreenegg.sk, mobil: 0948140140 http://biggreenegg.sk

Slovenčina Slovenčina English English