Mačanka 2019

Mačanka 2019

Prešovský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vás pozýva dňa 5. júna 2019 od 15:00 do 18:00 hod. na pešiu zónu v Prešove. Na túto súťaž pozývame kuchárov hotelových a reštauračných zariadení. Jednodňová súťaž je zameraná na prípravu 5 litrov MAČANKY, ktorú si súťažiaci donesú uvarenú vo vlastnej réžií.

Zabezpečené sú kotlíky na elektrický ohrev, stoly. Ostatný materiál si donesú súťažiaci podľa vlastného uváženia.
Na súťaži budú ocenení 3 najlepší súťažiaci na základe hodnotenia odbornej poroty a 3 najlepší na základe hodnotenia verejnosti.

Štartovné je 10,- € pri zápise.

Prihlásiť sa môžete telefonicky:
p. Milan Poloha – 0915 929 374
p. Peter Krištof – 0903 790 920
p. František Krankota – 0907 132 037
alebo e-mailom:
milan.poloha@azet.sk kristofpeter1@gmail.com krankotaf@azet.sk
najneskôr do 31.5.2019.

Slovenčina Slovenčina English English