Poznáme finalistov súťaže SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior CUP v odbore CUKRÁR 2022/2023

Poznáme finalistov súťaže SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior CUP v odbore CUKRÁR 2022/2023

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior CUP v odbore CUKRÁR 2022/2023. 

Realizátorom 3. ročníka súťaže je opäť Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Odborným gestorom a spoluorganizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 18 dvojčlenných súťažných tímov zo stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu. a z hotelových akadémii. Z nich do semifinálového kola postúpilo 16 tímov

Semifinále súťaže mladých, talentovaných žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré možno považovať za súťaž na úrovni krajov, sa konalo 17. januára 2023v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu na Mojmírovej ul. Piešťany.

Súťažné zadanie predpísalo prípravu moderného dezertu z odpaľovaného cesta a zdobeného na povrchu podľa vlastného výberu – Eclairs v časovom limite 120 minút, .

Pozvánku do finálového kola s od hodnotiacej komisie zaslúžilo  šesť najlepších tímov:

Viliam Bajzík a Markus Kovarský z  Hotelovej akadémie Ľ. Wintera Piešťany,

Alexandra Dubravková a Karin Hauerová z  Hotelovej akadémie Žilina,

Erika Töröková a Nataša Šupová zo  SOŠ obchodu a služieb Piešťany,

Barbora Poljak Škoblová a Sandra Kardošová zo SOŠ potravinárskej Nitra,

Bernardett Jung, a Vivien Farkašová zo SOŠ hotel. služieb a obchodu N. Zámky,

Barbora Stanická a Natália Paulíniová z HALM, Hotelová akadémia L. Mikuláš.

Znalosti v odbore žiaci premenili do prípravy dezertu , ktoré museli aj správne dochutiť , ozdobiť a naservírovať.

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderný dezert.

Súťaž hodnotila odborná hodnotiaca komisia zložená z hodnotiteľov certifikovaných podľa kritérií Svetovej organizácie kuchárskych asociácií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Naše poďakovanie patrí SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej ul. 28 v Piešťanoch, ktorá ako hostiteľ a spoluorganizátor súťaže vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťaž a zaslúžila sa tak aj o veľmi dobrú súťažnú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže aj zabezpečenej starostlivosti o súťažiacich a ich sprievod. 

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie na finálovom kole súťaže, ktoré sa bude konať v mesiaci apríl 2023.

Na stiahnutie: Výsledková listina Skills Slovakia Gastro junior CUP v odbore cukrár 2022/2023

Slovenčina Slovenčina English English