Striedanie stráži na čele Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Striedanie stráži na čele Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

V priestoroch trnavského hotela Holiday Inn sa 23 novembra 2017 konalo Celoslovenské volebné Valné zhromaždenie SZKC, pred ktorým stála dôležitá úloha. Po štyroch rokoch sme opäť pristúpili k volebnej schránke, aby sme odovzdali svoje hlasy a s nimi aj dôveru členom Výkonného výboru SZKC, ktorý SZKC povedie nasledujúce štyri roky.

Na základe sčítania hlasov z 218 volebných listín Valné zhromaždenie potvrdilo činnosť Výkonného Výboru SZKC na čele s
– prezidentom Vojtom ARTZOM
– prvým viceprezidentom Braňom KRIŽANOM
– a viceprezidentom pre vzdelávanie Vladimírom LOKŠÍKOM

Ďalšími členmi Výkonného výboru budú:
Daniel Melicherik – predseda Bratislavského klubu SZKC
Mgr. Jozef Baránek – predseda Klubu juniorov SZKC
Mgr. Jozefína Zaukolcová – predsedníčka Klubu cukrárov SZKC
Ján Michna – predseda Banskobystrického klubu SZKC
Milan Bušovský – predseda Žilinského klubu SZKC
Miloš Červenka – predseda Tatranského klubu SZKC
Marián Miščík – predseda Košického klubu SZKC
Ivan Kopčák – predseda Prešovského klubu SZKC
Miroslav Gemzický – člen
Roman Pekný – člen
František Plavý – člen
Michal Baniar – člen
Richard Císar – člen
Milan Poloha – člen
Ing. Michal Šenítko – člen
Mgr. Peter Krištof – člen
Karol Sklenár – člen

Revízna komisia SZKC:
Ivan Vozár
Anna Vitteková
Bc. Dušan Bidleň

Dovoľte mi poďakovať sa za štvorročnú aktívnu prácu členom predchádzajúceho Výkonného výboru SZKC, Mgr. Marekovi Gajdošovi, Mgr. Jánovi Košťalikovi, Mgr. Františkovi Krankotovi, Františkovi Turekovi, ktorí ako dúfam budú stále aktívni aj naďalej a budú s nami v úzkom kontakte.

Pánovi Branislavovi Križanovi ďakujeme za jeho činnosť prezidenta SZKC v období 2013 – 2017. Vážime si, že aj napriek veľkému pracovnému vyťaženiu si našiel čas a odovzdával svoje vedomosti a zručnosti ďalším gastronomickým odborníkom a budúcim generáciám kuchárov. Jeho osobným pričinením boli presadené viaceré zmeny v gastronomickej legislatíve. Branko, ďakujeme a tešíme sa, že v nasledujúcich štyroch rokoch to potiahneš s nami ďalej vo funkcii prvého viceprezidenta.

Novozvolenému prezidentovi, viceprezidentom a členom Výkonného výboru SZKC k volebnému úspechu blahoželáme a prajeme veľa úspechov , energie a entuziazmu.

Ing. Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English