Najvyššie ocenenia ministra dopravy a výstavby SR za celoživotný prínos pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Najvyššie ocenenia ministra dopravy a výstavby SR za celoživotný prínos pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Záver roka už tradične patrí k obdobiu, keď Ministerstvo dopravy a výstavby SR udeľuje najvyššie ocenenia ministra a morálne tak oceňuje jednotlivcov, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj a plnenie úloh v oblasti dopravy, elektronických komunikácií, poštových služieb, cestovného ruchu a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. V tomto roku 7. novembra 2017 v bratislavskom hoteli Bôrik minister dopravy a výstavby SR pán Arpád Érseg odovzdal rezortné ocenenia celkom 50. vzácnym ľuďom z rôznych odvetví a špecializácií, úzko spätých s rezortom ministerstvom dopravy. Každý z nich prispel významným dielom a poctivou prácou, nezriedka nad rámec pracovných povinností i pracovného času, k úspešným výsledkom svojej spoločnosti a rezortu.

Laudácie o každom ocenenom uvádzal slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič. Minister dopravy a výstavby SR všetkým oceneným poďakoval za významný prínos nielen pre rezort, ale aj pre celú spoločnosť a zároveň im odovzdal ocenenia.

Sviatočnú atmosféru, slová vďaky a uznania umocnilo aj pôsobivé vystúpenie Detského folklórneho súboru Kremienok z Bratislavy.

Medzi ocenenými, ktorí si z rúk ministra prevzali Uznanie ministra dopravy a výstavby SR za celoživotný prínos pre rozvoj  cestovného ruchu na Slovensku boli aj tri osobnosti z oblasti cestovného ruchu

Prof. Marián Gúčik, PhD.

Univerzita M. Bela Banská Bystrica

Viera Krakovská

starostka obce Brusno

Ing. Zuzana Dúžeková

generálne tajomníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Vyznamenaným srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa zdravia, pracovného elánu a tvorivých myšlienok.

Slovenčina Slovenčina English English