Kuchár Zemplína 2017 – Výsledky

Kuchár Zemplína 2017 – Výsledky

Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja usporiadal 08.11.2017 už piaty ročník súťaže vo varení na živo spojenom s výstavou cukrárenských výrobkov a výrobkov studenej kuchyne pod názvom Kuchár ZEMPLÍNA 2017. Spoluorganizátorom súťaže boli Košický samosprávny kraj, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov.

Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriach: kuchár senior, kuchár junior. Súťažilo sa v disciplínach: „Varenie na živo“ , „Torty a reštauračné dezerty“ a „Studená kuchyňa“. V súťažnej disciplíne „Varenie na živo“ súťažiaci mali voľný výber surovín s cieľom „uvariť jeseň na tanieri“ a do jedla zakomponovať cviklu. Téma pre „Torty a dezerty „ bola ako inak – Jeseň na tanieri. Do súťaže v živom varení o titul Kuchár ZEMPLÍNA 2017 sa prihlásilo 5 súťažiacich z toho 3 sa zúčastnili súťaže a 9 súťažiacich v kategórii Junior.

Trojčlenná odborná porota zložená z certifikovaných porotcov rozhodla o rozdelení ocenení následovne:

Súťažná disciplína: „ Živé varenie“ – kategória: Kuchár senior:
Absolútny víťaz a zlatá medaila: Adrián Čižmár – Košický klub SZKC
• Striborná medaila: Matúš Paľa – Košický klub SZKC
• Bronzová medaila: Martin Zgabur – hotel Glamour Zemplínska Šírava,

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória Kuchár junior:
Absolútny víťaz a zlatá medaila: Maroš Vilčko – SOŠ J. Bocatia Košice
• Zlatá medaila: Marek Leško – Reštaurácia ZORE Košice,
• Bronzová medaila: Dominik Sabo – CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov, Michal Ďuričko – SOŠ Jána Bocatia Košice, Anita Vargaeštóková – CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov
• Diplom: Mária Struhárová – CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov, Sabína Gaspariková – SSOŠ Postupimská, Košice, Antónia Hvostaľová – SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Košice, Dominika Patvarická – CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov

Súťažná disciplína: Torty a dezerty: Kategória Kuchár senior:
• Strieborná mediala: Reštaurácia Frank Košice

Súťažná disciplína: Torty a dezerty: Kategória Kuchár junior:
• Zlatá medaila a absolútny víťaz: SOŠ Jána Bocatia, Košice ( Michal Ďuričko a Maroš Vilčko )
• Zlatá medaila: Dana Perduľáková – CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov, Sabína Gaspariková – SSOŠ Postupimská, Košice

Súťažná disciplína: Studená kuchyňa, Kategória: Kuchár junior:
• Zlatá medaila: Andrea Rebičová – CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov
• Strieborná medaila: Miriam Kurdelová – SSOŠ Postupimská, Košice

Slovenčina Slovenčina English English