Vyznamenávali sme najlepších

Vyznamenávali sme najlepších

Historický prvý krát za svojej 27 ročnej existencie Slovenský zväz kuchárov a cukrárov vyznamenával a ďakoval tým najlepším zo svojich radov. Oceňovali sme tých, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj a napredovanie SZKC. Oceňovali sme aj tých, bez ktorých by Slovenský zväz kuchárov a cukrárov možno už ani neexistoval. To oni svojou prácou a pomocou či podporou sa zaslúžili o to, že tu sme a že sa chytáme pokračovať v našej činnosti. Áno, hovoríme aj o partneroch a spolupracovníkoch SZKC.

Ocenených bolo neúrekom. Bolo to spôsobené nielen tým, že v SZKC máme dosť vzácnych ľudí, a tým, že to bolo po prvý krát, čo sme k takejto milej udalosti pristúpili. A tak sa nám toho nazbieralo viac..

Počas Celoštátneho volebného Valného zhromaždenia SZKC, ktoré sa konalo 23. 11. 2017 v hoteli Holiday Inn Trnava si najvyššie ocenenia SZKC z rúk prezidenta SZKC Branislava Križana a viceprezidenta SZKC Mgr. Mareka Gajdoša prevzali:

Rád Sv.Vavrinca

Ondrej Antovszký

František Janata

Ivan Vozár

Mgr. Jozefína Zaukolcová

Vojto Artz

František Turek

Valéria Pluhárová

Mgr. Ján Košťálik

Mgr. Marek Gajdoš

Ivan Kopčák

Mgr. František Krankota

Mgr František Novotný

Bc. Ján Kolesár

Štefan Mikluš

Bc. Dušan Bidleň

Ing. Michal Šenitko

Ing. Zuzana Dúžeková

Róbert Kmeť – In memoriam

Peter Uličný – In memoriam

Bc. Emil Hlubovič – In memoriam

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Čestný diplom Rádu Sv. Vavrinca

LAPREMA Trnava s.r.o

GASTRO- revue gastronómie a CR

TESCOMA s.r.o Púchov

Legiotour CK Bratislava

Incheba a.s. Ing. Alexander Rozin

Incheba a.s. Ing. Ivan Veselý

Víno Matyšák s.r.o Pezinok

Hotelová akadémia Mikoviního 1 Bratislava

Zeus s.r.o Bratislava

Bendorf Sandrik s.r.o Žarnovica

ZEDA s.r.o Gajary

SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, R. Sobota

Lukáš Bekeš

Jozef Očkay

Krak Ondrej

Jaroslav Uhlár

SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, Prešov

Súkromná odborná škola MLADOSŤ Prešov

Hotelová akadémia Baštová ul. Prešov

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Rád prezidenta SZKC

Gabriel Kocák

Jozef Hromják

Marek Ort

Mgr.Marek Gajdoš

Vojtech Artz

Mgr. Jozefína Zaukolcová

Valéria Pluhárová

Ivan Vozár

Mgr. František Krankota

Michal Baniar

Jindřich Novotný

Mgr. Peter Krištof

Lukáš Dornhofer

Ján Michna

Daniel Melicherik

Richard Cisar

Vladimír Lokšík

Milan Bušovský

Viera Dudášová

JUDr. Peter Jakušík

Peter Matyšák

František Lančarič

Eva Krasňanská

Anna Vitteková

Milana Šebestová

Marta Rothová

Ing. Katarína Biela

PaedDr Jaroslav Bagačka

Mgr. Jaroslav Maček

Mgr. Ivan Kasár

Mgr. Peter Kakaščík

Maroš Hruška

Ing.Zuzana Dúžeková

Branislav Križan

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Zlatá medaila Jána Babilona

Lukáš Dörnhofer

Michal Baniar

Jozef Hromjak

Igor Šimko

Mgr. Peter Krištof

Peter Jaroš

Gabriel Kocák

Richard Císar

Branislav Križan

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Strieborná medaila Jána Babilona

Daniel Melicherik

Milan Bušovský

Vladimír Lokšík

Ján Michna

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Bronzová medaila Jána Babilona

Marián Miščík

Milan Kravec

František Plavý

Roman Pekný

Miroslav Gemzický

Martina Kamenčíková

Hotelová akadémia, Hlinská 31 Žilina

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Oceneným srdečne blahoželáme!

Slovenčina Slovenčina English English