Výsledky FINÁLOVÉHO KOLA 1.ročníka celoštátnej súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO DEBIC CUP 2020/2021 v odbore cukrár

Výsledky FINÁLOVÉHO KOLA  1.ročníka celoštátnej súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO DEBIC CUP 2020/2021 v odbore cukrár

Aj priebeh 1. ročníka postupovej celoslovenskej súťaže Skills Slovakia junior GASTRO DEBIC CUP 2020/2021, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR , skomplikovala zdravotná situácia spôsobená pandémiou COVID 19 a opatreniami, ktoré ju sprevádzali. Výberové a taktiež semifinálové kolo súťaže sa museli, vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu , konať dištančnou formou.

Našťastie sa zdravotná situácia na Slovensku  zlepšila natoľko, že  finálové kolo súťaže sa už mohlo konať prezenčnou formou aj keď s vylúčením širokej verejnosti. Súťažiacich prišli podporiť ich majstri odbornej výchovy a pedagogický sprievod.

Finále súťaže  sa , za dodržania prísnych hygienických opatrení,  konalo  v Bratislave  .Súťaž prebiehala v novovybudovanom kuchynskom štúdiu spoločnosti SEBA Senátor Banquets s.r.o  vybavenom špičkovou gastronomickou technológiou, ktorá dovoľovala súťažiť trom žiakom v rovnakom čase.

Mali za  úlohu pripraviť 3 porcie reštauračného dezertu ako  súčasti trojchodového menu , v časovom limite 120 minút.

Povinnými surovinami boli: :

  • Čokoláda Calebaut 54 % (horká biela, mliečna) (ZEUS-BRAUN s. r. o Bratislava)
  • 35 % smotana Stand & overun ( DEBIC / ACCOM Banská Bystrica)
  • čerstvé jahody

To bola pre mladých cukrárov, ktorí v takejto súťaži zápolili po prvý krát , poriadna výzva ,ako predviesť odbornej verejnosti svoju šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu tohto odboru pred odbornou verejnosťou..

Výsledky ich práce posudzovali  komisie zložené z hodnotiteľov certifikovaných podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte  záujmov.

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným dezertom  boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Hodnotitelia sa zamerali na hygienu, ochranu zdravia a čistotu priestorov kuchyne pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel,  kreativitu,  prípravu pracoviska, využitie surovín, chuť dezertu, jeho naaranžovanie na tanieri ,minimalizovanie odpadu  surovín. Ďalej na hospodárenie, schopnosť riešiť problémy a nečakané situácie pri technológii spracovania, komunikačné schopnosti, schopnosť pohotovo reagovať, profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie za každých okolností.

Najlepšie  umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderný reštauračný  dezert s využitím a zaujímavých   úprav pri splnení náročných hodnotiacich kritérií. Úsilie súťažiacich bolo ocenené aj hodnotnými vecnými cenami, ktoré poskytli partnerské spoločnosti ZEUS BRAUN s .r. o,  spoločnosť DEBIC, spoločnosť ACCOM s .r. o Banská Bystrica , spoločnosť Berndorf Žarnovica a spoločnosť Tescoma Púchov.

Za súťažiacich srdečne ďakujeme

To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania dáva tomuto podujatiu svoju výnimočnosť,  jedinečnosť.

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia celoslovenského finálového kola súťaže: 

Na stiahnutie: Výsledková listina FINÁLE  DEBIC CUP 2021

Slovenčina Slovenčina English English